Trening kompetencji 2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że zakończył się kolejny etap realizacji projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”, jakim był kurs: Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla wychowanków pieczy zastępczej. Wykonawcą szkolenia był Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie – Centrum Edukacji w Braniewie....

Seminarium języka angielskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że zakończył się kolejny etap realizacji projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”, jakim było seminarium języka angielskiego – konwersacje. Wykonawcą szkolenia był Elbląski Uniwersytet Robotniczy – Ośrodek Kształcenia Ustawicznego w Braniewie. W trakcie 34 godzinnego seminarium realizowanego...

Kurs prawa jazdy kategorii B

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że zakończył się ostatni etap projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”, jakim był kurs prawa jazdy kategorii B. Kurs został przeprowadzony dla pięciu pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej (rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych) przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Henryk Filipek...

Indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w terminie od 11.10. do 14.12.2012 roku realizowane były indywidualne konsultacje beneficjentów projektu z psychologiem i doradcą zawodowym. Wykonawcą szkolenia była firma „Długi Język” z siedzibą w Warszawie. Podczas sześciogodzinnego indywidualnego doradztwa, każdy z beneficjentów odbył rozmowy z psychologiem i doradcą...

Mini biblioteczka równościowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w siedzibie Centrum funkcjonuje mini biblioteczka równościowa posiadająca w swoich zbiorach 39 pozycji literatury o tematyce równości szans kobiet i mężczyzn. Poza egzemplarzami poradników prezentujących, w jaki sposób stosować zasadę równości szans płci w pisanych i realizowanych projektach, znajdują się w niej akty prawne...

Rozpoczęcie zajęć 2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w miesiącu wrześniu 2012 roku rozpoczęły się zajęcia szkoleniowe w ramach projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”. Kursy zaproponowane młodzieży będącej uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie oraz wychowankom pieczy zastępczej to: Seminarium języka angielskiego –...

Turnus rehabilitacyjny 2012

W terminie od 1 do 14 września 2012 roku jedenastu niepełnosprawnych beneficjentów projektu systemowego „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych” uczestniczyło ogólno usprawniającym turnusie rehabilitacyjnym w miejscowości Jarosławiec. Kadrę opiekunów stanowili pedagodzy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie oraz kierownik Powiatowego Centrum...

Zakończenie rekrutacji 2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że zakończył się proces rekrutacji do projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”. W wyniku posiedzenia komisji rekrutacyjnej wyłoniono 18 osób do udziału w projekcie, natomiast 11 zostało umieszczonych na liście rezerwowej. Komisja rekrutacyjna w składzie: pani Aneta Koszewska – przewodnicząca komisji,...

Rekrutacja 2012

Ogłoszenie o naborze do projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza nabór uczestników do projektu systemowego „Wszyscy Mamy Równe Szanse – aktywizacja osób wykluczonych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie...
Accessibility
Zamknij