Podsumowanie projektu „Wszyscy mamy równe szanse…”

Spotkanie podsumowujące projekt Podsumowanie projektu „Wszyscy mamy równe szanse…” Dnia 19.12.2013 roku w Braniewskim Centrum Kultury odbyło się uroczyste zakończenie realizacji projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”. W uroczystości udział wzięli: beneficjenci projektu, pani Dorota Wiśniewska – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego...

Relacja z przebiegu „Warsztatów kulinarnych …”

Warsztaty kulinarne, 02-18 grudnia 2013r.
Relacja z przebiegu „Warsztatów kulinarnych z elementami zdrowego żywienia” Warsztaty kulinarne, 02-18 grudnia 2013r. W okresie od 2 do 18 grudnia 2013 roku ośmiu wybranych beneficjentów projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych” uczestniczyło w „Warsztatach kulinarnych z elementami zdrowego żywienia”. 27 godzinne zajęcia odbywały się w siedzibie Specjalnego...

Zakończyły się zajęcia kursu komputerowego

Kurs komputerowy, wrzesień 2013 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w ramach projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych” zakończyły się zajęcia kursu komputerowego oraz kursu projektowania witryn internetowych. W trakcie kursu projektowania witryn 5 beneficjentów poznało różne rodzaje stron internetowych, historię tworzenia stron internetowych...

Relacja z przebiegu „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych”

Zajęcia na treningu kompetencji W ramach realizacji projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych” zakończony został trening kompetencji dla 15 uczestników projektu. Podczas 18 godzinnych zajęć beneficjenci poznali pojęcie komunikacji interpersonalnej, mechanizmy, jakimi kieruje się komunikacja oraz czym są umiejętności komunikacyjne. Ponadto nauczyli się odczytywać...

Relacja z turnusu rehabilitacyjnego w Jarosławcu

Turnus rehabilitacyjny w Jarosłwcu
W ramach projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych” w dniach od 17 do 30 sierpnia 2013 roku dziesięciu niepełnosprawnych beneficjentów uczestniczyło w turnusie rehabilitacyjnym. Turnus rehabilitacyjny usprawniająco-rekreacyjny został zorganizowany w nadmorskiej miejscowości Jarosławiec. Kadrę opiekunów stanowili pedagodzy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego...

Spotkanie informacyjne dotyczące turnusu rehabilitacyjnego

Spotkanie informacyjne w sprawie turnusu rehabilitacyjnego Dnia 31.07.2013 r. o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Braniewie odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie dotyczące wyjazdu na turnus rehabilitacyjny grupy młodzieży niepełnosprawnej – uczestników projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja...

Rozpoczęcie zajęć szkoleniowych 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że rozpoczęły się zajęcia „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych” w ramach projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”. Szkolenie jest realizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego – Centrum Edukacji w Braniewie. Trening obejmuje m.in. tematykę komunikacji interpersonalnej, asertywności,...

Rekrutacja 2013 – II etap

Zakończenie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych kandydatów do projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że z dniem 28.02.2013 roku zakończyło przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych kandydatów do uczestniczenia w projekcie „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”. W związku...

Rekrutacja 2013 – I etap

Ogłoszenie o naborze do projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza nabór uczestników do projektu systemowego „Wszyscy Mamy Równe Szanse – aktywizacja osób wykluczonych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie...
Accessibility
Zamknij