Przedłużenie ważności orzeczeń i kart parkingowych

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych   Na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) z przyczyn...

Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” w 2021 roku

Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” w 2021 roku obejmuje następujące formy wsparcia: Termin przyjmowania wniosków wypada, w przypadku Modułu I – od dnia 01 marca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. Termin przyjmowania wniosków wypada, w przypadku Modułu II: – od dnia 01 marca 2021 r. do dnia 31 marca 2021r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego...

Wnioski z PFRON na pomoc w uzyskaniu wykształcenia tylko elektronicznie

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – Moduł II, w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dotyczące semestru zimowego 2021/2022 można składać tylko w formie elektronicznej w systemie SOW przygotowanym przez PFRON od 01 marca 2021r. do 31 marca...

Aktywny Samorząd 2021 – wnioski do pobrania

Moduł I:   Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu Obszar A Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu Obszar B Zadanie 1 – pomoc...

Nabór wniosków – „Aktywny Samorząd ” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie uprzejmie informuje, iż  do 10.10.2020 r.  (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021), trwa  II nabór  wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” –     Moduł II wniosku o dofinansowanie W ramach Modułu II można składać tylko elektronicznie...

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Powiat Braniewski przystępuje do realizacji Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Celem programu jest pomoc finansowa w ramach Modułu III, udzielana osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca...

Wypożyczalnia rowerów dla osób niepełnosprawnych

W Braniewie otwarto bezpłatną wypożyczalnię 3-kołowych rowerów rehabilitacyjnych. Organizatorem wypożyczalni jest Miejski Ośrodek Sportu Zatoka, mieszczący się przy ulicy Moniuszki 9, telefon kontaktowy do placówki: 556 444 100. W wypożyczalni do dyspozycji są rowery przeznaczone dla osób dorosłych, młodzieży i małych dzieci. Pojazdy zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o...

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, iż 02 kwietnia 2019r. minister rodziny, pracy i polityki społecznej zaakceptował Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi niepełnosprawnymi...

Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” w 2019 roku

Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” w 2019 roku obejmuje następujące formy wsparcia: Moduł II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie...

AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ II – drugi termin naboru [NIEAKTUALNE]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – koszty uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w terminie od 01 września do 10 października 2017 roku, w siedzibie Powiatowego Centrum...
Accessibility
Zamknij