Program „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2017 roku

Informujemy, że Powiat Braniewski przystąpił do realizacji programu „Aktywny samorząd”, którego celem głównym jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast realizowany...

Programu wyrównywania różnic między regionami w 2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że Zarząd PFRON Uchwałą nr 66/2016 r. przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r.”. Obszary programu, które będą realizowane w 2017 roku: 1) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych...

„AKTYWNY SAMORZĄD” – drugi termin naboru

logo programu aktywny samorząd
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – koszty uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w terminie od 01 września do 10 października 2016 roku, w siedzibie Powiatowego Centrum...

„Aktywny Samorząd” Moduł I – zmiana terminu

Uwaga !!! Dotyczy zmiany terminu przyjmowania wniosków „Aktywny Samorząd” Moduł I MODUŁ I – wnioski przyjmowane będą od 01 maja 2016r. do 30 sierpnia 2016r. Wnioski na Moduł I będą dostępne od początku maja na niniejszej stronie.

Program „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2016 roku

logo programu aktywny samorząd
Informujemy, że Powiat Braniewski przystąpił do realizacji programu „Aktywny samorząd”, którego celem głównym jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast realizowany...

Harmonogram działań decyzyjnych – Aktywny Samorząd 2016

Harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Harmonogram ten wynika z obowiązujących zasad realizacji modułu II programu: 07.03.2016 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016) 30.03.2016 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku...

Warsztaty Terapii Zajęciowej CARITAS we Fromborku

Warsztaty Terapii Zajęciowej CARITAS we Fromborku są skierowane do osób niepełnosprawnych. WTZ dysponują 30 dziennymi miejscami i zapewniają uczestnikom opiekę i rozwoj indywidualnych uzdolnień i zainteresowań. W warsztatach znajdują się następujące pracownie: gospodarstwa domowego, hafciarsko – dziewiarska, logistyczno – komputerowa, plastyczna, wikliniarska, ogrodniczo – przyrodnicza. Placówka...

Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS we Fromborku

Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS we Fromborku jest placówką przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym. ŚDS jest prowadzony przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie na zlecenie powiatu braniewskiego. Dom dysponuje 30 dziennymi miejscami zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn oraz zapewnia usługi opiekuńcze w zakresie zaspokajaniu...

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie jest placówką dla osób przewlekle psychicznie chorych. Do DPS przyjmowani są pełnoletni mężczyźni i kobiety przewlekle psychicznie chorzy niezdolni do samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Dom dysponuje 68 miejscami, zapewnia całodobową opiekę i zaspokojenie podstawowych potrzeb, a także opiekę medyczną i zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. O...

Nowy skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Braniewie

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/2015 Starosty Braniewskiego z dnia 20 listopada 2015 roku został powołany nowy skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2019, członkami Rady zostali: Wanda Kuca – Przewodnicząca Rady, przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Pieniężnie Anna Stachowska-Malesa – Wiceprzewodnicząca Rady, przedstawiciel...
Accessibility
Zamknij