Ogłoszenie konkursu ofert pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy…”

Zarząd Powiatu Braniewskiego, Uchwałą Nr 529/18 z dnia 15 listopada 2018r., ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typ. A i B dla 30 osób dorosłych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Braniewskim od dnia 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2023r.” do pobrania: Ogłoszenie o konkursie  

Ogłoszenie o konkursach ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

Publikujemy niżej odnośniki do treści uchwał Zarządu Powiatu Braniewskiego, które zawierają ogłoszenia o konkursach ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Uchwała nr 44/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6 marca 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania pn. „Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego...

„Warsztaty współpracy … na rzecz rodziny w powiatach”

Relacja z przebiegu szkolenia przeprowadzonego przez doradcę ROPS Tomasza Igielskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Dnia 20.11.2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Braniewie odbyło się szkolenie dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu braniewskiego pod tytułem: „Warsztaty współpracy asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej...

Konkurs na prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej

Zarząd Powiatu Braniewskiego Uchwałą Nr 413/14 z dnia 9 lipca 2014 roku ogłosił konkurs na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej, całodobowej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków” w okresie od 01.09.2014 roku do 31.08.2017 roku, realizowanego na terenie Powiatu Braniewskiego. Poniżej...

Szkolenie dla pracowników PCPR

Szkolenie dla pracowników PCPR (12-03-2014r.) Dnia 12 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Braniewie odbyło się szkolenie dla pracowników PCPR oraz kadry ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu braniewskiego. Szkolenie poprowadzili doradcy z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie pani...

Zarządzenie Nr 51/2011 Starosty Braniewskiego w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

do pobrania: Zarządzenie Nr 51/2011 Starosty Braniewskiego w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

Relacja ze szkolenia kadry pomocy społecznej

Relacja ze szkolenia kadry pomocy społecznej z przedstawicielami ROPS w Olsztynie Dnia 30.10.2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Pl. Piłsudskiego 2 w Braniewie odbyło się spotkanie zespołu doradców Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z pracownikami jednostek pomocy społecznej oraz jednostek rynku pracy z terenu powiatu braniewskiego. Wśród uczestników była...

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące „Powiatowego programu działań profilaktycznych mający na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie opracowany na lata 2013 – 2018″. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poddaje pod konsultacje społeczne...

Pomoc osobom bezdomnym

Zbliża się zima, która jest bardzo ciężkim okresem dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – szczególnie niepełnosprawnych i pozostających bez dachu nad głową. Wielu osobom trudno jest pokonać wstyd i zwrócić się pomoc do instytucji systemu pomocy społecznej. W związku z tym bądźmy czujni i uważni. Gdzieś w pobliżu może się znajdować osoba bezdomna, która...

Klauzule społecznych w zamówieniach publicznych

Dnia 15.10.2013 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Braniewie odbyło się spotkanie dotyczące stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, które poprowadził pan Tomasz Schimanek – ekspert w tej dziedzinie. Organizatorami spotkania było Starostwo Powiatowe w Braniewie oraz Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Braniewie. Podczas zebrania uczestnicy dowiedzieli...
Accessibility
Zamknij