Aktywny Samorząd 2023 – wnioski do pobrania

Moduł I:   Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu Obszar A Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu Obszar B Zadanie 1 – pomoc...

Wnioski o dofinansowanie z PFRON rehabilitacja społeczna rok 2023

Do pobrania formularze w formacie Adobe Reader (pdf)   Wnioski o dofinansowanie: Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych     załączniki do wniosku: – zaświadczenie lekarskie – oświadczenie – załączniki  Wniosek...

Zamówienia publiczne – formularz rozeznania cenowego

Do pobrania formularze w formacie Adobe Reader (pdf)   Zamówienia publiczne: Formularz rozeznania rynku Wniosek o zamówienie powyżej 20 tys. zł.  

Wykaz placówek świadczących pomoc rodzinie

Wykaz placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie Powiatu Braniewskiego (stan na dzień 11.02.2016r)

Wyszczególnienie infrastruktury pomocy społecznej w Powiecie Braniewskim

  Wyszczególnienie infrastruktury pomocy społecznej w Powiecie Braniewskim (plik zip)    

Piecza zastępcza – formularze do pobrania

Do pobrania formularze w formacie Adobe Reader (pdf)   Piecza zastępcza: Zasady przyznawania jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka i wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka Zasady przyznawania rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącego...

Kwestionariusz osobowy

Do pobrania formularze w formacie Adobe Reader (pdf) Kwestionariusz osobowy: Kwestionariusz osobowy  
Accessibility
Zamknij