Aktywny Samorząd 2019 – Wnioski na Moduł I z załącznikami

Wnioski na Moduł I z załącznikami Obszar A – likwidacja bariery transportowej: Zadanie 1– pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, dla osób z dysfunkcją narządu ruchu do pobrania: załącznik do Zadania 1 zawierający: Wniosek o dofinansowanie Zał. nr 1 oświadczenie o dochodach Zał. nr 2 informacja o  przetwarzaniu danych osobowych Zaświadczenie lekarskie...

Aktywny Samorząd 2019 – pliki do pobrania

Moduł II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym Wniosek o dofinansowanie (Student 2019) załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodów załącznik nr 2 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych załącznik nr 3 – Zaświadczenie z uczelni załącznik nr 4 – Oświadczenie o środkach własnych  

Zamówienia publiczne – formularz rozeznania cenowego

Do pobrania formularze w formacie Adobe Reader (pdf)   Zamówienia publiczne: Formularz rozeznania rynku Wniosek o zamówienie powyżej 20 tys. zł.  

Wykaz placówek świadczących pomoc rodzinie

Wykaz placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie Powiatu Braniewskiego (stan na dzień 11.02.2016r)

Wnioski o dofinansowanie z PFRON – rehabilitacja społeczna

Do pobrania formularze w formacie Adobe Reader (pdf)   Wnioski o dofinansowanie: Wniosek o dofinansowanie* / sfinansowanie* zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług* z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się/technicznych Wniosek o dofinansowanie* / sfinansowanie* zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług* z zakresu likwidacji barier technicznych Wniosek...

Wyszczególnienie infrastruktury pomocy społecznej w Powiecie Braniewskim

  Wyszczególnienie infrastruktury pomocy społecznej w Powiecie Braniewskim (plik zip)    

Piecza zastępcza – formularze do pobrania

Do pobrania formularze w formacie Adobe Reader (pdf)   Piecza zastępcza: Zasady przyznawania jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka i wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka Zasady przyznawania rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącego...

Kwestionariusz osobowy

Do pobrania formularze w formacie Adobe Reader (pdf) Kwestionariusz osobowy: Kwestionariusz osobowy  
Accessibility
Zamknij