Aktywny Samorząd 2018 – pliki do pobrania

MODUŁ I Obszar A likwidacja bariery transportowej zad. 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, zad. 2- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie zad. 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, zad. 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie...

Zamówienia publiczne – formularz rozeznania cenowego

Do pobrania formularze w formacie Adobe Reader (pdf)   Zamówienia publiczne: Formularz rozeznania rynku Wniosek o zamówienie powyżej 20 tys. zł.  

Wykaz placówek świadczących pomoc rodzinie

Wykaz placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie Powiatu Braniewskiego (stan na dzień 11.02.2016r)

Wnioski o dofinansowanie z PFRON – rehabilitacja społeczna

Do pobrania formularze w formacie Adobe Reader (pdf)   Wnioski o dofinansowanie: Wniosek o dofinansowanie* / sfinansowanie* zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług* z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się/technicznych Wniosek o dofinansowanie* / sfinansowanie* zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług* z zakresu likwidacji barier technicznych Wniosek...

Wyszczególnienie infrastruktury pomocy społecznej w Powiecie Braniewskim

  Wyszczególnienie infrastruktury pomocy społecznej w Powiecie Braniewskim (plik zip)    

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności – formularze do pobrania

  1. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności: dzieci do 16 roku życia osoby powyżej 16 roku życia 2. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej 3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia osoby powyżej 16 roku życia 4. Wniosek o wydanie karty parkingowej (zaktualizowano 04-09-2018r.)

Piecza zastępcza – formularze do pobrania

Do pobrania formularze w formacie Adobe Reader (pdf)   Piecza zastępcza: Zasady przyznawania jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka i wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka Zasady przyznawania rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącego...

Kwestionariusz osobowy

Do pobrania formularze w formacie Adobe Reader (pdf) Kwestionariusz osobowy: Kwestionariusz osobowy  
Accessibility
Zamknij