Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie dostawy sprzętu komputerowego

Tytuł ogłoszenia: Dostawa sprzętu komputerowego dla projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- Działanie 2.8 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym przez...

Zaproszenie do składania ofert – „Praca rozwojowa z dziećmi – terapia logopedyczna, terapia w zakresie integracji sensorycznej, taktylnej, praca z deficytami dla dzieci do 13 roku życia”

Przedmiotem zamówienia jest „Praca rozwojowa z dziećmi- terapia logopedyczna, terapia w zakresie integracji sensorycznej, taktylnej, praca z deficytami dla dzieci do 13 roku życia” realizowana w ramach projektu „Rodzina to nasza przyszłość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Braniewie, Gminnym Ośrodkiem...

Zaproszenie do składania ofert – ‚Wyjazdy rodzinne’

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do składania ofert w zamówieniu na usługi w zakresie organizacji i realizacji wyjazdów rodzinnych dla uczestników projektu „Rodzina to nasza przyszłość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Braniewie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lelkowie,...

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

do pobrania: Plan zamówień publicznych na 2019 rok [zaktualizowano 03 lipca 2019 r.]

Organizacja i realizacja zajęć opiekuńczo-sportowo-rekreacyjnych-edukacyjnych-twórczych dla dzieci od 5 do 13 roku życia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego realizacji usługi – organizacji i realizacji zajęć opiekuńczo- sportowo-rekreacyjnych – edukacyjnych – twórczych dla dzieci od 5 do 13 roku życia w czasie gdy rodziny zastępcze biorą udział w zajęciach aktywizacyjnych i wspierających uczestników...

Zapytanie ofertowe: Realizacja usługi w zakresie organizacji dowozów uczestników projektu „Rodzina to nasza przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi w zakresie organizacji dowozów uczestników projektu „Rodzina to nasza przyszłość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Braniewie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lelkowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy...

Zapytanie ofertowe: Organizacja i realizacja usługi zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do 6 roku życia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do składania ofert na realizację usługi pod nazwą: Organizacja i realizacja usługi zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do 6 roku życia, tj. zapewnienie opieki dla dzieci podczas uczestnictwa ich rodziców w zajęciach aktywizacyjnych realizowanych w ramach projektu. do pobrania: Zapytanie ofertowe z załącznikami [dodano 04-01-2019...

Zaproszenie do składania ofert – organizacja i realizacja konsultacji edukacyjnych/ pedagogicznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym na realizację usługi – organizacji i realizacji konsultacji edukacyjnych/ pedagogicznych wyrównujących braki rozwojowe, szkolne, rozwój zainteresowań udzielane indywidualnie dla uczestników projektu konkursowego pn. „Rodzina to nasza przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu...

Zamówienie publiczne na szkolenia grupowe w zakresie aktywizacji uczestników projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na: >>Szkolenia grupowe w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Rodzina to nasza przyszłość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Braniewie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w...

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zamówienia publicznego na usługi w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Rodzina to nasza przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego na usługi w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Rodzina to nasza przyszłość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Braniewie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lelkowie, Gminnym Ośrodkiem...
Accessibility
Zamknij