Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie usługi cateringowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do złożenia oferty na: zorganizowanie usługi cateringowej, tj. uroczystego spotkania podsumowującego realizację projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”. Usługa będzie świadczona podczas jednego dnia w godzinach od 13:30 do 15:30 w dniu 01 grudnia 2014 roku w wyznaczonej przez Państwa sali restauracyjnej. Usługa...

Zaproszenie do złożenia oferty na wynajem autobusu/autokaru wraz z kierowcą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo zaprasza do złożenia oferty na: wynajem autobusu/autokaru wraz z kierowcą w celu przewozu 14 osobowej grupy osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych” wraz z trzema opiekunami podczas wizyt studyjnych w spółdzielniach socjalnych. Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na wynajem pokoi wraz z wyżywieniem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo zaprasza do złożenia oferty na: wynajem pokoi wraz z wyżywieniem dla 14 osobowej grupy osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych” wraz z trzema opiekunami i kierowcą autobusu podczas wizyt studyjnych w spółdzielniach socjalnych. Łącznie...

Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzenie warsztatów kulinarnych wraz z elementami zdrowego żywienia, kursu profesjonalna pomoc domowa z elementami obsługi hotelowej oraz wizyty studyjnej w spółdzielni socjalnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie , Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów kulinarnych wraz z elementami zdrowego żywienia dla 7 osób, kursu profesjonalna pomoc domowa z elementami obsługi hotelowej dla 7 osób oraz wizyty studyjnej w spółdzielni socjalnej dla 17 osób w ramach projektu Wszyscy mamy równe szanse –...

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej w okresie od 01.09.2014 do 30.11.2014 r. dla grupy uczestników w liczbie od 10 do 15 osób na terenie miasta Braniewa. do pobrania: Formularz zaprasza do złożenia oferty w formacie...

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej w okresie od 01.09.2014 do 30.11.2014 r. dla grupy uczestników w liczbie od 10 do 15 osób na terenie miasta Pieniężna i miasta Braniewa. Termin składania ofert: do dnia 30.07.2014 roku do godziny 14:00 do pobrania: Formularz...

Zaproszenie do zlożenia oferty na Wynajęcie busa/autokaru wraz z kierowcą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do złożenia oferty na: Wynajęcie busa/autokaru wraz z kierowcą w celu przewozu grupy młodzieży (w tym osób niepełnosprawnych) wraz z opiekunami z miejscowości Braniewo do miejscowości Giławy w gminie Purda i z powrotem w ramach projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych” realizowanego przez Powiatowe...

Przetarg nieograniczony na wynajem busa/autokaru wraz z kierowcą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza przetarg nieograniczony na wynajęcie busa/autokaru wraz z kierowcą w celu przewozu grupy młodzieży niepełnosprawnej wraz z opiekunami z miejscowości Braniewo do miejscowości Jastrzębia Góra i z powrotem oraz w celu przewozu osób na zajęcia szkoleniowe. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:...

Ogłoszenie o przetargu na zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie dwutygodniowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 w sprawie turnusów rehabilitacyjnych dla 14-osobowej grupy niepełnosprawnej młodzieży – beneficjentów projektu „Wszyscy...

Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzenie seminarium języka angielskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza przetarg na przeprowadzenie seminarium języka angielskiego w ramach projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. do pobrania:  Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzenie seminarium języka angielskiego (pdf) SIWZ...
Accessibility
Zamknij