Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zamówienia publicznego na usługi w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Rodzina to nasza przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego na usługi w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Rodzina to nasza przyszłość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Braniewie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lelkowie, Gminnym Ośrodkiem...

Zaproszenie do złożenia ofert – „Praca rozwojowa z dziećmi…”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Praca rozwojowa z dziećmi – terapia logopedyczna, terapia w zakresie integracji sensorycznej, taktylnej, praca z deficytami dla dzieci do 13 roku życia” w ramach projektu „Rodzina to nasza przyszłość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w...

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi sporządzenia indywidualnych psychologicznych diagnoz rodziny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie usługi sporządzenia indywidualnych psychologicznych diagnoz rodziny – uczestników projektu „Rodzina to nasza przyszłość”. Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie w okresie wrzesień-październik 2018: 41 diagnoz psychologicznych, w tym 27 dla rodzin biologicznych, których dzieci zostały umieszczone...

Zaproszenie do składania ofert: „Organizacja i realizacja konsultacji edukacyjnych/pedagogicznych”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego realizacji usługi – organizacji i  realizacji konsultacji edukacyjnych/ pedagogicznych wyrównujących braki rozwojowe, szkolne, rozwój zainteresowań udzielane indywidualnie dla uczestników projektu konkursowego pn. „Rodzina to nasza przyszłość” realizowanego...

Zamówienie publiczne pod nazwą: „Praca rozwojowa z dziećmi”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Praca rozwojowa z dziećmi- terapia logopedyczna, terapia w zakresie integracji sensorycznej, taktylnej, praca z deficytami dla dzieci do 13 roku życia” realizowana w ramach projektu „Rodzina to nasza przyszłość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie...

Zapytanie ofertowe nr 1/2018: Usługi w zakresie organizacji dowozów uczestników projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza wszczęcie postępowania na wybór wykonawcy na usługi przewozu osób dla uczestników projektu, w ramach projektu pn. „Rodzina to nasza przyszłość” Tytuł zamówienia: „Usługi w zakresie organizacji dowozów uczestników projektu” „Rodzina to nasza przyszłość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie...

Zamówieni publiczne pod nazwą: Usługi w zakresie aktywizacji uczestników projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługi w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Rodzina to nasza przyszłość”. Cel zamówienia Usługi aktywizacji uczestników projektu „Rodzina to nasza przyszłość” w zakresie  kompleksowego wsparcia w postaci: Szkolenia/ warsztaty/ treningi/ grupy wsparcia Poradnictwa...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie usługi cateringowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do złożenia oferty na: zorganizowanie usługi cateringowej, tj. uroczystego spotkania podsumowującego realizację projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”. Usługa będzie świadczona podczas jednego dnia w godzinach od 13:30 do 15:30 w dniu 01 grudnia 2014 roku w wyznaczonej przez Państwa sali restauracyjnej. Usługa...

Zaproszenie do złożenia oferty na wynajem autobusu/autokaru wraz z kierowcą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo zaprasza do złożenia oferty na: wynajem autobusu/autokaru wraz z kierowcą w celu przewozu 14 osobowej grupy osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych” wraz z trzema opiekunami podczas wizyt studyjnych w spółdzielniach socjalnych. Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na wynajem pokoi wraz z wyżywieniem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo zaprasza do złożenia oferty na: wynajem pokoi wraz z wyżywieniem dla 14 osobowej grupy osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych” wraz z trzema opiekunami i kierowcą autobusu podczas wizyt studyjnych w spółdzielniach socjalnych. Łącznie...
Accessibility
Zamknij