Ogłoszenie o naborze do pracy – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza nabór na wolne stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Termin składania dokumentów do dnia 22 września 2021 roku do godz. 15:00. do pobrania: Ogłoszenie o naborze – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Kwestionariusz kandydata – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Informacja o...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza nabór na wolne stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. do pobrania: Treść ogłoszenia o naborze na stanowisko: koordynator rodzinnej przeczy zastępczej [dodano 08-08-2018 r.] INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Informuję, ze w wyniku zakończenia procedury...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – pracownik socjalny

  Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza nabór na wolne stanowisko: pracownik socjalny Treść ogłoszenia jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Braniewie -dodano 21-09-2017r- Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracownik socjalny w Powiatowym Centrum...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na lekarzy

Ogłoszenie o naborze kandydatów na lekarzy – członków składu orzekającego w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Braniewie. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Braniewie informuje, że poszukuje pilnie lekarzy – członków składu orzekającego o specjalizacji: 1. Neurolog. 2. Reumatolog. 3. Ortopeda. 4. Okulista. 5. Psychiatra. 1. Wymagania: –...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza nabór na wolne stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Treść ogłoszenia w biuletynie informacji publicznej.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarza PZON

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Braniewie w wymiarze 1 etatu. Treść ogłoszenia w biuletynie informacji publicznej.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (¾ etatu) w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Braniewie. Treść ogłoszenia w biuletynie informacji publicznej.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. kadr, płac (..) oraz rehabilitacji społecznej

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadr, płac, organizacji i kontroli – ½ etatu i specjalisty do spraw rehabilitacji społecznej – ½ etatu do pobrania: Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. kadr, płac, organizacji i kontroli oraz specjalisty do spraw rehabilitacji społecznej   [dodano...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego

Braniewo, dnia 15.04.2015r PCPR.1100.1.2015 Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze : głównego księgowego Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Pl. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo Wymagania niezbędne: a) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – rozstrzygnięte

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza nabór na wolne stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Termin składania dokumentów do dnia 18 czerwca 2014 roku do godz. 15:00. do pobrania: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej   Dodano 24 czerwca 2014r. Informacja o wyniku naboru na stanowisko KOORDYNATOR RODZINNEJ...
Accessibility
Zamknij