Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. obsługi administracyjnej sekretariatu

Nabór na stanowisko psychologa o specjalizacji klinicznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa o specjalizacji klinicznej (15-03-2013) Ogłoszenie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie o naborze na stanowisko Psychologa o specjalizacji klinicznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie.   Informacja o wyniku naboru na stanowisko: PSYCHOLOGA o specjalizacji klinicznej (06-04-2013) Informuję, że w wyniku zakończonej...

Nabór na stanowisko psychologa

Ogłoszenie o naborze (15-03-2013) Ogłoszenie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie o nabórze na stanowisko psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Informacja o wyniku naboru (11-04-2013) Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Alicja Murmyło zam. Braniewo Uzasadnienie dokonanego wyboru: Dokumentacja...

Zawiadomienie o wyborze oferty w konkursie na inspektora nadzoru budowlanego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w konkursie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w celu realizacji zadania pn. „likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie powiatu braniewskiego” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie

Ogłoszenie o konkursie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza konkurs na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w celu realizacji zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie powiatu braniewskiego”

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwałą z dnia 29 stycznia 2013 ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej, całodobowej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków” w okresie od 01.03.2013 roku do 28.02.2014 roku, realizowanego na terenie Powiatu Braniewskiego. Treść...

Nabór na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 1. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania: a) Wymagania niezbędne: – wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub – wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi...
Accessibility
Zamknij