POKL – konkursowy

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYM NABORZE DO PROJEKTU KONKURSOWEGO Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza wstępny nabór do planowanego projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej. Jego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych. W ramach realizacji projektu planowane są m.in. działania: •  ...
Accessibility
Zamknij