Przyjęte programy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Braniewskim na lata 2016 – 2026 przyjęta Uchwałą nr XV/118/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 22 kwietnia 2016 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjęty Uchwałą Nr XXIV/239/12 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2012r. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Braniewskim na...
Accessibility
Zamknij