„Warsztaty współpracy … na rzecz rodziny w powiatach”

Relacja z przebiegu szkolenia przeprowadzonego przez doradcę ROPS Tomasza Igielskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Dnia 20.11.2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Braniewie odbyło się szkolenie dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu braniewskiego pod tytułem: „Warsztaty współpracy asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej...

Szkolenie dla pracowników PCPR

Szkolenie dla pracowników PCPR (12-03-2014r.) Dnia 12 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Braniewie odbyło się szkolenie dla pracowników PCPR oraz kadry ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu braniewskiego. Szkolenie poprowadzili doradcy z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie pani...

Relacja ze szkolenia kadry pomocy społecznej

Relacja ze szkolenia kadry pomocy społecznej z przedstawicielami ROPS w Olsztynie Dnia 30.10.2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Pl. Piłsudskiego 2 w Braniewie odbyło się spotkanie zespołu doradców Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z pracownikami jednostek pomocy społecznej oraz jednostek rynku pracy z terenu powiatu braniewskiego. Wśród uczestników była...

Klauzule społecznych w zamówieniach publicznych

Dnia 15.10.2013 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Braniewie odbyło się spotkanie dotyczące stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, które poprowadził pan Tomasz Schimanek – ekspert w tej dziedzinie. Organizatorami spotkania było Starostwo Powiatowe w Braniewie oraz Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Braniewie. Podczas zebrania uczestnicy dowiedzieli...

„Tworzenie Programu na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej”

W dniach 06-07.09.2013 roku w Miłomłynie odbyło się szkolenie „Tworzenie Programu na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej” prowadzone przez trenera pana Arkadiusza Jachimowicza z Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, w którym uczestniczyli członkowie Zespołu ds. wdrażania i promocji ekonomii społecznej w Powiecie Braniewskim w następującym składzie: pani Małgorzata...

„Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych”

Dnia 29.05.2013r. pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Pani Katarzyna Nazar – doradca ds. osób niepełnosprawnych wziął udział w forum ekspertów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Biuro Terenowe w Braniewie, którego głównym celem było upowszechnienie informacji osobom niepełnosprawnym o przysługujących im prawach. Akcję zorganizowano pod...

Szkolenie doradców ROPS 2012 – III edycja

Sprawozdanie ze szkolenia z przedstawicielami ROPS w Olsztynie W dniach 28.06.2012 r. oraz 20.07.2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Pl. Piłsudskiego 2 w Braniewie odbyły się dwa kolejne spotkania doradców Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z pracownikami socjalnymi jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu braniewskiego. W spotkaniach wzięli udział nie tylko pracownicy...

Szkolenie doradców ROPS 2012 – II edycja

Dnia 24.05.2012r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Pl. Piłsudskiego 2 w Braniewie odbyło się spotkanie zespołu doradców Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z pracownikami socjalnymi jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu braniewskiego. Szkolenie poprowadzili: Pani Grażyna Dziadowicz-Kulka – doradczyni ds. aktywnej integracji oraz innowacyjnych metod pracy z...

Szkolenie doradców ROPS 2012 – I edycja

W dniu 24.02.2012r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Pl. Piłsudskiego 2 w Braniewie odbyło się spotkanie zespołu doradców Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z kadrą kierowniczą i pracownikami jednostek pomocy społecznej oraz PCPR z powiatu braniewskiego. Szkolenie poprowadzili: Pan Marek Jurzyński – doradca ds. tworzenia partnerstw na rzecz aktywizacji grup zagrożonych...

Szkolenie doradców ROPS 2011

Spotkanie kadry pomocy społecznej z terenu powiatu braniewskiego z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie Dnia 27.10.2011r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie obyło się spotkanie doradców Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: – doradcy ds. prawidłowego wdrażania zasad na rzecz aktywnej integracji oraz stosowania prawa zamówień publicznych...
Accessibility
Zamknij