Nowe rozwiązania w zakresie wspierania rodziny

Szkolenie kadry jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu – Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej W odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości w związku z koniecznością realizacji nowych zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887), obowiązujących od dnia 01.01.2012r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w...
Accessibility
Zamknij