Ogłoszenie konkursu ofert pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy…”

Zarząd Powiatu Braniewskiego, Uchwałą Nr 529/18 z dnia 15 listopada 2018r., ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typ. A i B dla 30 osób dorosłych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Braniewskim od dnia 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2023r.” do pobrania: Ogłoszenie o konkursie  

Ogłoszenie o konkursach ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

Publikujemy niżej odnośniki do treści uchwał Zarządu Powiatu Braniewskiego, które zawierają ogłoszenia o konkursach ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Uchwała nr 44/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6 marca 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania pn. „Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego...

Konkurs na prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej

Zarząd Powiatu Braniewskiego Uchwałą Nr 413/14 z dnia 9 lipca 2014 roku ogłosił konkurs na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej, całodobowej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków” w okresie od 01.09.2014 roku do 31.08.2017 roku, realizowanego na terenie Powiatu Braniewskiego. Poniżej...

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące „Powiatowego programu działań profilaktycznych mający na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie opracowany na lata 2013 – 2018″. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poddaje pod konsultacje społeczne...

Pomoc osobom bezdomnym

Zbliża się zima, która jest bardzo ciężkim okresem dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – szczególnie niepełnosprawnych i pozostających bez dachu nad głową. Wielu osobom trudno jest pokonać wstyd i zwrócić się pomoc do instytucji systemu pomocy społecznej. W związku z tym bądźmy czujni i uważni. Gdzieś w pobliżu może się znajdować osoba bezdomna, która...

Lekarze oceniający zasadność przymusu bezpośredniego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, iż dnia 15.04.2013 roku Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego powołał czterech lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii upoważnionych do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu województwa warmińsko – mazurskiego. Poniżej przedstawiamy aktualny...

Programy korekcyjno-edukacyjne

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, informuje o możliwości uczestniczenia w roku 2012 w programie korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej. Program ten jest finansowany z budżetu państwa. Zajęcia prowadzone będą przez dwóch trenerów w oparciu o Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Sprawców Przemocy...

Zaproszenie do złożenia ofert

Braniewo, dnia 11.04.2012r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ I ZAWODOWEJ RODZINY ZASTĘPCZEJ W związku z art.43 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla 5 kandydatów...

Zrób test na HIV

Ogólnopolska Kampania „Zrób test na HIV” Według danych WHO oraz Krajowego Centrum ds. AIDS dane zakażeń na wirusa HIV w Polsce są alarmujące. W naszym kraju dominującą grupę zakażonych stanowią osoby w wieku od 20 do 49 roku życia (84%). Obecnie zakażenia wirusem HIV dotyczą nie tylko osób homoseksualnych, trudniących się prostytucją czy stosujących narkotyki drogą dożylną...

Ogólnopolska Kampania „Zrób test na HIV”

Według danych WHO oraz Krajowego Centrum ds. AIDS dane zakażeń na wirusa HIV w Polsce są alarmujące. W naszym kraju dominującą grupę zakażonych stanowią osoby w wieku od 20 do 49 roku życia (84%). Obecnie zakażenia wirusem HIV dotyczą nie tylko osób homoseksualnych, trudniących się prostytucją czy stosujących narkotyki drogą dożylną – rośnie liczba zakażeń wśród pozostałych...
Accessibility
Zamknij