Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę rehabilitacji połączonej z elementami odpoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m. in. przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań,...

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Rehabilitacja jest procesem, mającym na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiągania i utrzymywania jak najlepszego poziomu zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Realizuje te zadania m.in. poprzez udostępnianie urządzeń umożliwiających niepełnosprawnym większą niezależność. Rehabilitacja może obejmować działania zmierzające do odtworzenia i/lub przywrócenia funkcji, ...

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Pl. Piłsudskiego 2, pok. nr 104a 14-500 Braniewo tel. 0 55 644 29 55 wew. 201 WYMAGANE DOKUMENTY: Właściwie wypełniony druk wniosku o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osoby niepełnosprawnej Kopia...

Likwidacja barier technicznych oraz w komunikowaniu się

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych. Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania , odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń....

Likwidacja barier architektonicznych

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne , konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.  MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Powiatowe...
Accessibility
Zamknij