PZOoN – ochrona danych osobowych, klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), (dalej: RODO)...

Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień – ważne informacje

W dniu 6 października br. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmująca produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję. Wydawanie legitymacji według nowych wzorów, w tym...

Tracą ważność stare Karty Parkingowe

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)  z dniem 30 czerwca 2015r. tracą ważność KARTY PARKINGOWE wydane przed 1 lipca 2014r. Osoby zainteresowane wymianą kart parkingowych niezbędne informacje uzyskają w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Braniewie ul. Pl. Piłsudskiego 2, pok. Nr...

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Braniewie 14-500 Braniewo ul. Plac Piłsudskiego 2 tel/fax. (55) 644 29 55 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Braniewie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 Przewodniczącym Zespołu jest lek. med. Krzysztof Duda. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Braniewie...
Accessibility
Zamknij