Zarządzenie Nr 51/2011 Starosty Braniewskiego w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

do pobrania: Zarządzenie Nr 51/2011 Starosty Braniewskiego w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

Statut i Regulamin Organizacyjny PCPR w Braniewie

  Statut i Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w formacie pdf: Statut przyjęty Uchwałą nr XVII/180/12 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 marca 2012 Regulamin Organizacyjny przyjęty Uchwałą nr 7/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 8 maja 2019 r.  
Accessibility
Zamknij