Witamy nowe Rodziny Zastępcze

Powitanie nowych rodzin zastępczych - 28 lutego 2017
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych. W 2016 roku udało się przeprowadzić szkolenie dla osób deklarujących chęć utworzenia rodziny zastępczej. W efekcie 8 kandydatów otrzymało kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Dnia...

Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

Braniewo, dnia 20-10-2016r. Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza rodziny zastępcze do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia organizowanych w siedzibie Centrum dla – rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych niezawodowych. Spotkania grup wsparcia stanowią możliwość...

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
Relacja ze spotkania z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dnia 30.06.2016r. Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do własnej rodziny nieswoje dziecko, ofiarować mu miłość i troskę, wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki – to jeden z największych darów jakie można ofiarować drugiemu...

Rodziny zastępcze spokrewnione

Rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem (dziadkowie, rodzeństwo) przysługuje świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 660 zł miesięcznie. Rodzinie zastępczej wychowującej dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200...

Rodziny zastępcze niezawodowe

Rodzinie zastępczej niezawodowej (inni krewni oraz osoby niespokrewnione z dzieckiem) przysługuje świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie. Rodzinie zastępczej wychowującej dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy...

Rodziny zastępcze zawodowe

Rodzinie zastępczej zawodowej (z którą Starostwa zawarł umowę o pełnienie tej funkcji) przysługuje świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie. Rodzinie zastępczej wychowującej dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie...
Accessibility
Zamknij