Pomoc dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych

Pomoc dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych Wymagane dokumenty wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia zaopiniowany przez opiekuna usamodzielnienia, orzeczenie sądu opiekuńczego o ustanowieniu rodziny zastępczej lub umieszczeniu wychowanka w placówce, zgoda osoby podejmującej się funkcji opiekuna usamodzielnienia program usamodzielnienia, zaświadczenie...

Pomoc dla pełnoletnich wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Pomoc dla pełnoletnich wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, domów pomocy społecznej, specjalnych ośrodków wychowawczych, schronisku dla nieletnich zakładzie poprawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii Wymagane dokumenty wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia zaopiniowany przez opiekuna usamodzielnienia, orzeczenie sądu opiekuńczego o ustanowieniu rodziny...
Accessibility
Zamknij