Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy za rok 2017

Braniewo 23.02.2018r.   SPRAWOZDANIE ZA ROK 2017 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w  Powiecie Braniewskim na lata 2012-2017,  przyjętego  do realizacji uchwałą Rady Powiatu Braniewskiego nr XXIV/239/12  z dnia 30 listopada 2012 r.   Cel główny Programu: Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie...

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w ramach realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” w miesiącu listopadzie zrealizowało dwa szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy przeprowadzone przez dwóch psychologów. Dnia 27.11.2017 roku odbyło się szkolenie warsztatowe z zakresu przeciwdziałania przemocy dla wychowanków rodzin...

„Biała wstążka”

Informujemy, że w ramach Kampanii Biała Wstążka dnia 4 grudnia 2017 roku w tut. Centrum odbędzie się dzień otwartych drzwi. W tym dniu w godzinach od 09.00 do 12.00 dyżur pełnił będzie prawnik, a w godzinach od 08.00 do 15.00 pracownicy socjalni. Kampania Biała Wstążka została stworzona przez mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet występującej w jakiejkolwiek...

Sprawozdanie z Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy za rok 2016

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w  Powiecie Braniewskim na lata 2012-2017,  przyjętego  do realizacji uchwałą Rady Powiatu Braniewskiego nr XXIV/239/12  z dnia 30 listopada 2012 r.  Cel główny Programu: Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie i skutków stosowania przemocy w Powiecie Braniewskim...

Kampania Biała Wstążka

grafika stop przemocy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w ramach Kampanii Biała Wstążka dnia 1 grudnia 2016 roku odbędzie się dzień tzw. Otwartych Drzwi. Kampania Biała Wstążka została stworzona przez mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet. W tym roku trwa w okresie od 25 listopada do 10 grudnia, kiedy to jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Na...

Odpowiedzialność w sytuacji stwierdzenia krzywdzenia dziecka

Kierownik PCPR z prowadzącymi szkolenie nt. odpowiedzialności sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia krzywdzenia dziecka
Relacja ze szkolenia „Odpowiedzialność pracowników placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i jednostek pomocy społecznej w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia krzywdzenia dziecka” Przemoc w rodzinie to coraz częstsze zjawisko, o którym słyszymy zarówno w mediach, np. telewizja, gazety, ale i w naszym najbliższym otoczeniu. Przemoc często jest wynikiem nadużywania alkoholu,...

Informator teleadresowy dla osób dotkniętych przemocą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 publikuje informator zawierający dane teleadresowe instytucji świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz osobom stosującym przemoc. Do pobrania: Informator teleadresowy instytucji świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą oraz osobom...

„Stop przemocy w rodzinie – Opuść ręce, przytul” – relacja

Pracownicy PCPR - uczestnicy kampanii
Relacja z przeprowadzenia kampanii społecznej pod hasłem „Stop przemocy w rodzinie – Opuść ręce, przytul”. 10 czerwca 2016 r. o godz. 12:00 odbyła się w naszym mieście kampania społeczna. W wielu rodzinach bicie jest wciąż stosowaną i akceptowaną metodą wychowawczą. Dzieje się tak mimo prawa zakazującego stosowania kar cielesnych. Bicie dzieci powoduje nie tylko uszkodzenia...

Opuść ręce, przytul

Obrazek tytułowy: akcji Przytul

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc (2016)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w okresie od września do grudnia 2016r. realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pomoc udzielana jest bezpłatnie w siedzibie PCPR w Braniewie w godzinach popołudniowych. Rekrutacja do Programu prowadzona jest od 01.06.2016 r. do 30.08.2016 r. CELE ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH...
Accessibility
Zamknij