Baza teleadresowa – pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Baza teleadresowa instytucji świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim. Baza organizacji pozarządowych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie Baza podmiotów udzielających pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie Baza placówek zapewniających schronienie Baza placówek poradnictwa specjalistycznego...

HELP ME – POMÓŻ MI

Gest „Pomóż mi” HELP ME to bardzo prosty gest ręki, który można wykonać bez wzbudzania podejrzeń w celu zakomunikowania potrzeby pomocy. Nie trzeba do tego używać słów. Wykonanie znaku HELP ME jest proste: Pokaż otwartą dłoń, złóż dłoń w pięść chowając kciuk do środka. Pomoc dla osoby, która doznaje przemocy uzyskamy pod numerami telefonów: 22 668 70 00 „Niebieska...

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Braniewie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do skorzystania z pomocy radcy prawnego, który będzie pełnił dyżury od 08 sierpnia 2019 w każdy piątek od godziny 13.30 do 15.00 w pomieszczeniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac J. Piłsudskiego 2, pokój nr 114. Nieodpłatnych porad prawnych udzielać będzie adwokat Anna Olszewska. Zapisy telefoniczne pod numerem...

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM W BRANIEWIE Informujemy, że Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem wznowił działalność w Braniewie przy ul. Moniuszki 22. Głównym celem Ośrodka jest udzielanie pomocy poprzez następujące działania: • Pomoc prawną, • Finansowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, np. mediacje, • Psychoterapię lub pomoc...

Sprawozdanie z zakresu działań przeciwdziałania przemocy w 2018 roku

do pobrania: Sprawozdanie z realizacji zadań za zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w roku 2018.

Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy

Jakie są przyczyny zachowań agresywnych u dzieci? Dlaczego dziecko na niepowodzenia reaguje krzykiem i agresją? Jak uczyć dziecko wyrażać negatywne emocje? To pytania, jakie rodzice zastępczy i wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zadają sobie wiele razy. W odpowiedzi na powyższe potrzeby Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w dniach 28.11.2018 oraz 08.12.2018 zorganizowało...

Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy za rok 2017

Braniewo 23.02.2018r.   SPRAWOZDANIE ZA ROK 2017 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w  Powiecie Braniewskim na lata 2012-2017,  przyjętego  do realizacji uchwałą Rady Powiatu Braniewskiego nr XXIV/239/12  z dnia 30 listopada 2012 r.   Cel główny Programu: Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie...

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w ramach realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” w miesiącu listopadzie zrealizowało dwa szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy przeprowadzone przez dwóch psychologów. Dnia 27.11.2017 roku odbyło się szkolenie warsztatowe z zakresu przeciwdziałania przemocy dla wychowanków rodzin...

„Biała wstążka”

Informujemy, że w ramach Kampanii Biała Wstążka dnia 4 grudnia 2017 roku w tut. Centrum odbędzie się dzień otwartych drzwi. W tym dniu w godzinach od 09.00 do 12.00 dyżur pełnił będzie prawnik, a w godzinach od 08.00 do 15.00 pracownicy socjalni. Kampania Biała Wstążka została stworzona przez mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet występującej w jakiejkolwiek...

Sprawozdanie z Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy za rok 2016

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w  Powiecie Braniewskim na lata 2012-2017,  przyjętego  do realizacji uchwałą Rady Powiatu Braniewskiego nr XXIV/239/12  z dnia 30 listopada 2012 r.  Cel główny Programu: Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie i skutków stosowania przemocy w Powiecie Braniewskim...
Accessibility
Zamknij