Odpowiedzialność w sytuacji stwierdzenia krzywdzenia dziecka

Kierownik PCPR z prowadzącymi szkolenie nt. odpowiedzialności sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia krzywdzenia dziecka
Relacja ze szkolenia „Odpowiedzialność pracowników placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i jednostek pomocy społecznej w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia krzywdzenia dziecka” Przemoc w rodzinie to coraz częstsze zjawisko, o którym słyszymy zarówno w mediach, np. telewizja, gazety, ale i w naszym najbliższym otoczeniu. Przemoc często jest wynikiem nadużywania alkoholu,...

Informator teleadresowy dla osób dotkniętych przemocą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 publikuje informator zawierający dane teleadresowe instytucji świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz osobom stosującym przemoc. Do pobrania: Informator teleadresowy instytucji świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą oraz osobom...

„Stop przemocy w rodzinie – Opuść ręce, przytul” – relacja

Pracownicy PCPR - uczestnicy kampanii
Relacja z przeprowadzenia kampanii społecznej pod hasłem „Stop przemocy w rodzinie – Opuść ręce, przytul”. 10 czerwca 2016 r. o godz. 12:00 odbyła się w naszym mieście kampania społeczna. W wielu rodzinach bicie jest wciąż stosowaną i akceptowaną metodą wychowawczą. Dzieje się tak mimo prawa zakazującego stosowania kar cielesnych. Bicie dzieci powoduje nie tylko uszkodzenia...

Opuść ręce, przytul

Obrazek tytułowy: akcji Przytul

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc (2016)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w okresie od września do grudnia 2016r. realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pomoc udzielana jest bezpłatnie w siedzibie PCPR w Braniewie w godzinach popołudniowych. Rekrutacja do Programu prowadzona jest od 01.06.2016 r. do 30.08.2016 r. CELE ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH...

Co zamiast klapsa?

Zapraszamy do obejrzenia filmu edukacyjnego dla rodziców:

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie  informuje, że w okresie od września do grudnia 2015r.  realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową. Pomoc udzielana jest bezpłatnie w siedzibie PCPR w Braniewie  w godzinach popołudniowych. Do pobrania: Ogłoszenie o naborze do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową Oświadczenie...

Artykuły edukacyjne dotyczące przemocy domowej

Rola wsparcia rówieśniczego w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Jeśli nie przemoc, to co? Zaniedbanie jako forma przemocy wobec dzieci

Filia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Informujemy, że Filia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Braniewie ul. Moniuszki 22 została w 2017 roku zamknięta. Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać wsparcie w siedzibie głównej – Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego 17 pok. 101; tel. 55-642-44-25;...

Zaniedbanie jako forma przemocy wobec dzieci

Jedną z form przemocy jest zaniedbanie. Stosują ją najczęściej osoby dorosłe wobec dzieci i osób starszych. Jest to niezaspokajanie ich podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych, w przypadku odrzucenia emocjonalnego dziecka, braku zainteresowania jego rozwojem, sytuacją życiową, problemami, a także stanem zdrowia i higieną. Zaniedbanie to także niezaspokajanie potrzeb życiowych...
Accessibility
Zamknij