Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy za rok 2017

Braniewo 23.02.2018r.   SPRAWOZDANIE ZA ROK 2017 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w  Powiecie Braniewskim na lata 2012-2017,  przyjętego  do realizacji uchwałą Rady Powiatu Braniewskiego nr XXIV/239/12  z dnia 30 listopada 2012 r.   Cel główny Programu: Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie...

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w ramach realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” w miesiącu listopadzie zrealizowało dwa szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy przeprowadzone przez dwóch psychologów. Dnia 27.11.2017 roku odbyło się szkolenie warsztatowe z zakresu przeciwdziałania przemocy dla wychowanków rodzin...

Sprawozdanie z Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy za rok 2016

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w  Powiecie Braniewskim na lata 2012-2017,  przyjętego  do realizacji uchwałą Rady Powiatu Braniewskiego nr XXIV/239/12  z dnia 30 listopada 2012 r.  Cel główny Programu: Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie i skutków stosowania przemocy w Powiecie Braniewskim...

Kampania Biała Wstążka

grafika stop przemocy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w ramach Kampanii Biała Wstążka dnia 1 grudnia 2016 roku odbędzie się dzień tzw. Otwartych Drzwi. Kampania Biała Wstążka została stworzona przez mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet. W tym roku trwa w okresie od 25 listopada do 10 grudnia, kiedy to jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Na...

Opuść ręce, przytul

Obrazek tytułowy: akcji Przytul

Co zamiast klapsa?

Zapraszamy do obejrzenia filmu edukacyjnego dla rodziców:

Zaniedbanie jako forma przemocy wobec dzieci

Jedną z form przemocy jest zaniedbanie. Stosują ją najczęściej osoby dorosłe wobec dzieci i osób starszych. Jest to niezaspokajanie ich podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych, w przypadku odrzucenia emocjonalnego dziecka, braku zainteresowania jego rozwojem, sytuacją życiową, problemami, a także stanem zdrowia i higieną. Zaniedbanie to także niezaspokajanie potrzeb życiowych...

Jeśli nie przemoc, to co?

Na początek krótka definicja, proszę sie nie zniechęcać, będzie ona jedyna w całym tekście. Co rozumiemy pod pojęciem przemocy- to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody. Dorosły, wykorzystując swoją przewagę nad dzieckiem, sięga często po takie...

Rola wsparcia rówieśniczego w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Marysia, 16-letnia uczennica liceum zgłosiła się do mnie bardzo zaniepokojona zachowaniem swojego kolegi, który przejawiał agresywne zachowania wobec swojej matki i rodzeństwa. Po wielu rozmowach z nim doszli wspólnie do wniosku, że działo się tak, kiedy był pod wpływem narkotyków. Przyszła, aby ustalić jak i kto może mu pomóc. Ania, 17-letnia uczennica technikum przyszła razem z...
Accessibility
Zamknij