Jeśli nie przemoc, to co?

Na początek krótka definicja, proszę sie nie zniechęcać, będzie ona jedyna w całym tekście. Co rozumiemy pod pojęciem przemocy- to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody. Dorosły, wykorzystując swoją przewagę nad dzieckiem, sięga często po takie...

Rola wsparcia rówieśniczego w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Marysia, 16-letnia uczennica liceum zgłosiła się do mnie bardzo zaniepokojona zachowaniem swojego kolegi, który przejawiał agresywne zachowania wobec swojej matki i rodzeństwa. Po wielu rozmowach z nim doszli wspólnie do wniosku, że działo się tak, kiedy był pod wpływem narkotyków. Przyszła, aby ustalić jak i kto może mu pomóc. Ania, 17-letnia uczennica technikum przyszła razem z...
Accessibility
Zamknij