Informacja pracy PCPR w piątek 9 czerwca 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że w piątek 9 czerwca 2023 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie będzie czynne do godziny 13:00.

Przedłużanie ważności orzeczeń i kart parkingowych – zmiana przepisów od 6 sierpnia 2023 r.

Przedłużanie ważności orzeczeń i kart parkingowych – zmiana przepisów od 6 sierpnia 2023 r. Zgodnie przepisami ustawy z  dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023, poz. 852) orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności: 1)...

Piknik Rodzinny

W dniu 14.05.2023 r. na Rynku w Braniewie odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Stowarzyszenie Braniewski Instytut Rozwoju Dom Sąsiedzki wraz z partnerami: Powiatowym Domem Pomocy Społecznej w Braniewie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Katolickim Ośrodkiem Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Braniewie, Domem Dziecka Słoneczne Wzgórze we Fromborku, Środowiskowym...

Informacja pracy PCPR w Wielki Piątek 7 kwietnia 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek 7 kwietnia 2023 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie będzie czynne do godziny 12:00.

Pomoc psychologiczna w języku migowym

POMOC PSYCHOLOGICZNA W JĘZYKU MIGOWYM Stowarzyszenie Rozwoju „Pitagoras” realizuje projekt o nazwie „Pomoc psychologiczna w języku migowym”. Jego celem jest zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej osobom niesłyszącym. Pomoc świadczona jest przez psychologa, który jest także doświadczonym tłumaczem Polskiego Języka Migowego. Fakt ten zapewnia intymność...

Zarządzenie Nr 2/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie z dnia 09 stycznia 2023 r. w sprawie: „Zasad i kryteriów przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim”

Zarządzenie Nr 2/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie z dnia 09 stycznia 2023 r   w sprawie: „Zasad i kryteriów przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim” § 1 Wprowadza się Zasady i kryteria przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego...

Przemoc wobec osób starszych

Przemoc wobec osób starszych ZNĘCANIE SIĘ NAD OSOBAMI STARSZYMI – Na czym polega? To stosowanie wobec nich przemocy lub krzywdzenie w inny sposób z powodu podeszłego wieku. Najczęściej sprawcami są osoby bliskie, np. członkowie rodzin czy opiekunowie, a także struktury społeczne i instytucje. RODZAJE PRZEMOCY: Przemoc fizyczna- bicie, szarpanie, stosowanie środków uspokajających, nieodpowiednia...

Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie uprzejmie informuje o naborze wniosków w ramach programu PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu-wraz-z-zalacznikami/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020-2021-2022/ Obszary...

Informacja pracy PCPR w dniu 23-12-2022 r.

Uprzejmie informujemy, że w piątek 23 grudnia 2022 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie będzie czynne do godziny 12:00.

Kampania „Biała Wstążka” 2022

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Została zainicjowana w 1991 r., przez mężczyzn w Kanadzie i jest kierowana do mężczyzn. W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tysięcy mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę...
Accessibility
Zamknij