Porady prawne prokuratorów

Porady prawne prokuratorów Informujemy, iż w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” od dnia 21.02.2020 r. będą udzielane bezpłatne porady prawne przez prokuratorów, które będą miały miejsce w budynku Sądu Rejonowego w Braniewie. Szczegółowe informacje w załączonym pliku. Zapraszamy do skorzystania. do pobrania: Informacja Prokuratury Rejonowej w Braniewie w...

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON – elektroniczne

Informujemy, że istnieje możliwość złożenia elektronicznie poprzez darmowy System SOW (https://sow.pfron.org.pl) wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych. Do złożenia wniosku potrzebny będzie: dostęp do Internetu, konto...

Program „Wyrównywania różnic między regionami III” 2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w dniu 16 grudnia 2019r. decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON zostały przyjęte „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku. Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G przyjmowane będą w terminie...

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce typu rodzinnego, w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. realizowanego na terenie Powiat Braniewskiego”

Zarząd Powiatu Braniewskiego wykonując uchwałę Nr 161/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce typu rodzinnego, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022...

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12. 2022r. placówki opiekuńczo – wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”

Zarząd Powiatu Braniewskiego wykonując uchwałę Nr 159/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12. 2022 r. placówki opiekuńczo – wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków na...

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. placówki opiekuńczo – wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”

Zarząd Powiatu Braniewskiego wykonując uchwałę Nr 160/19 z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12. 2022r. placówki opiekuńczo – wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na...

Otwarty konkurs ofert: „Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce typu rodzinnego”, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r., realizowanego na terenie Powiatu Braniewskiego

Zarząd Powiatu Braniewskiego, Uchwałą nr 161/19 z dnia 29 listopada 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce typu rodzinnego”, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r., realizowanego na terenie Powiatu Braniewskiego. Do pobrania: Treść ogłoszenia...

AMICUS BONUS 2019 w dobrych rękach

Nagroda AMICUS BONUS ustanowiona została w roku 2007 przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Każdego roku, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, przyznawane są 2 statuetki w kategorii indywidualnej i zespołowej oraz medale – wyróżnienia. W tym roku specjalną statuetkę otrzymała dodatkowo Elżbieta Bojanowska, w latach 2015 -2018 wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej....

Otwarty konkurs ofert „Prowadzenie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”

Zarząd Powiatu Braniewskiego, Uchwałą nr 160/19 z dnia 29 listopada 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”. Do pobrania: Treść ogłoszenia będąca załącznikiem do...

Otwarty konkurs ofert „Prowadzenie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”

Zarządu Powiatu Braniewskiego Uchwałą nr 159/19 z dnia 29 listopada 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”. Do pobrania: Treść ogłoszenia będąca załącznikiem do...
Accessibility
Zamknij