Ogłoszenie o naborze do pracy – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza nabór na wolne stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Termin składania dokumentów do dnia 22 września 2021 roku do godz. 15:00. do pobrania: Ogłoszenie o naborze – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Kwestionariusz kandydata – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Informacja o...

II nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie uprzejmie informuje, iż  do 10.10.2021 r.  (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022), trwa  II nabór  wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II wniosku o dofinansowanie W ramach Modułu II można składać tylko elektronicznie na stronie https://sow.pfron.org.pl/. II...

Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Zapraszamy do zapoznania się z czterema raportami, które powstały w ramach realizacji Zadania 1 projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Powyższe raporty dostępne są pod następującym adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych Informujemy...

Dyżur radcy prawnego w sierpniu 2021 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego prowadzonego przez tut. Centrum radca prawny w sierpniu przyjmuje w następujących terminach: – 02.08.2021 w godz. 9.00 – 11.30 – 09.08.2021 w godz. 9.00 – 11.30 – 16.08.2021 w godz. 9.00 – 11.30 – 30.08.2021 w godz. 9.00 – 11.30 Zapisy w sekretariacie lub pod numerem telefonu...

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej Działając na podstawie art. 15 ust. 2j Ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Powiat Braniewski informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie...

Zapraszamy na Piknik rodzinny

plakat promujący piknik rodzinny
PCPR w Braniewie zaprasza serdecznie na piknik rodzinny! Już w niedzielę 27 czerwca w godzinach od 13.00 do 16.00. Miejsce: Rynek w Braniewie przy Placu Piłsudskiego. Zapewniamy wiele bezpłatnych atrakcji. Bądźcie z nami! Plakat promujący piknik rodzinny

PCPR nieczynne 4 czerwca 2021 r.

Informujemy, że 4 czerwca (piątek) 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie będzie nieczynne.

„Młodość-Miłość–Małżeństwo-Rodzina”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do udziału w konkursie pod tytułem „Młodość-Miłość–Małżeństwo-Rodzina” będącym hasłem przewodnim tegorocznych Dni Rodziny. Zapraszamy do złożenia pracy dotyczącej powyższej tematyki. w załączeniu: Regulamin konkursu: „Młodość-Miłość -Małżeństwo-Rodzina”

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020

do pobrania: Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020

Darmowa pomoc prawna

Szanowni Państwo !  Wiele osób doświadcza trudności, których rozwiązanie wymaga wiedzy i doświadczenia. Zapewnienie Państwu dostępności do nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji jest szczególnie ważne. W Powiecie Braniewskim od czerwca zostało wznowione udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego...
Accessibility
Zamknij