Otwarty konkurs ofert: „Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce typu rodzinnego”, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r., realizowanego na terenie Powiatu Braniewskiego

Zarząd Powiatu Braniewskiego, Uchwałą nr 161/19 z dnia 29 listopada 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce typu rodzinnego”, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r., realizowanego na terenie Powiatu Braniewskiego. Do pobrania: Treść ogłoszenia...

AMICUS BONUS 2019 w dobrych rękach

Nagroda AMICUS BONUS ustanowiona została w roku 2007 przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Każdego roku, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, przyznawane są 2 statuetki w kategorii indywidualnej i zespołowej oraz medale – wyróżnienia. W tym roku specjalną statuetkę otrzymała dodatkowo Elżbieta Bojanowska, w latach 2015 -2018 wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej....

Otwarty konkurs ofert „Prowadzenie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”

Zarząd Powiatu Braniewskiego, Uchwałą nr 160/19 z dnia 29 listopada 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”. Do pobrania: Treść ogłoszenia będąca załącznikiem do...

Otwarty konkurs ofert „Prowadzenie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”

Zarządu Powiatu Braniewskiego Uchwałą nr 159/19 z dnia 29 listopada 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”. Do pobrania: Treść ogłoszenia będąca załącznikiem do...

Pomoc osobom bezdomnym

Apelujemy! Zbliża się zima. Warunki pogodowe ulegają pogorszeniu z każdym dniem. Nie bądźmy obojętni na osoby potrzebujące pomocy, zwłaszcza samotne, schorowane, nie posiadające dachu nad głową. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia osoby potrzebującej pomocy prosimy dzwonić pod jeden z numerów: 112 999 997 Ponadto w województwie warmińsko-mazurskim od dnia 1 listopada...

Poradnictwo Prawne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do skorzystania z pomocy radcy prawnego, który pełni dyżury w każdy poniedziałek od 9.00 do 11.30 w pomieszczeniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac J. Piłsudskiego 2, pokój nr 114. Zapisy telefoniczne pod numerem 55 644 29 55. Doradztwo prawne prowadzone przez radcę prawnego obejmuje wyjaśnienie zagadnień prawnych...

„Biała wstążka”

Informujemy, że w ramach Kampanii „Biała Wstążka” dnia 9 grudnia 2019 roku w tut. Centrum odbędzie się dzień otwartych drzwi. W tym dniu w godzinach od 9.00 do 11.30 dyżur pełnił będzie prawnik, a w godzinach od 8.00 do 15.00 pracownicy socjalni. Dodatkowo w dniu 5 grudnia 2019 roku również w ramach kampanii dostępne będą porady prawne w godzinach od 13.00 do 14.00. Kampania Biała...

Programu wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w dniu 26 września 2019r. Uchwałą nr 59/2019 Zarząd PFRON przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar A w 2019 roku. Dofinansowanie mogą uzyskać gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie...

Kampania „500+”

Ruszyła kampania informacyjna odnośnie programu Rodzina 500+. W związku z tym w dniach 12 lipca 2019 oraz 15 lipca 2019 na teren powiatu braniewskiego wyruszą busy z akcją informacyjną 500+. Odwiedzający te ośrodki pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego będą służyli informacją i pomocą osobom zainteresowanym skorzystaniem z programu. Zachęcamy do uczestnictwa. Terminy: 12.07.2019...

Aplikacja na telefon Deaf Help

W związku z potrzebami osób niepełnosprawnych pragniemy zaprezentować aplikację na telefon Deaf Help, która jest skierowana do osób głuchych. Za jej pośrednictwem w sytuacji zagrożenia będzie możliwe sprawniejsze i szybsze wezwanie pomocy. Celem aplikacji jest umożliwienie przekazywania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie. Swym zasięgiem...
Accessibility
Zamknij