PCPR nieczynne 02-01-2018r.

Dnia 02 stycznia 2018 r. (wtorek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie będzie nieczynne.

„Biała wstążka”

Informujemy, że w ramach Kampanii Biała Wstążka dnia 4 grudnia 2017 roku w tut. Centrum odbędzie się dzień otwartych drzwi. W tym dniu w godzinach od 09.00 do 12.00 dyżur pełnił będzie prawnik, a w godzinach od 08.00 do 15.00 pracownicy socjalni. Kampania Biała Wstążka została stworzona przez mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet występującej w jakiejkolwiek...

Dzień Pracownika Sopcjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Kierownik i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie składają najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom służb społecznych Powiatu Braniewskiego. Składamy wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka. To dzięki Waszej wiedzy, umiejętnościom i odpowiedzialności,...

Pomoc osobom bezdomnym

Apelujemy! Zbliża się zima. Warunki pogodowe ulegają pogorszeniu z każdym dniem. Nie bądźmy obojętni na osoby potrzebujące pomocy, zwłaszcza samotne, schorowane, nie posiadające dachu nad głową. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia osoby potrzebującej pomocy prosimy dzwonić pod jeden z numerów: 112 999 997 Ponadto w województwie warmińsko-mazurskim od dnia 1 listopada została...

„AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ II drugi termin naboru

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – koszty uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w terminie od 01 września do 10 października 2017 roku, w siedzibie Powiatowego Centrum...

16 czerwca PCPR w Braniewie jest nieczynne

Dnia 16 czerwca 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie jest nieczynne.

Relacja z Pikniku Rodzinnego

  W sobotę 27 maja br. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu w Braniewie zapanowała radosna atmosfera zabawy. Tego dnia odbył się kolejny Piknik Rodzinny w ramach XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny dla rodzin zastępczych, osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców powiatu braniewskiego. Hasłem przewodnim tegorocznego pikniku było „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”. Głównym...

Uchwała dot. rehabilitacji zawodowej i społecznej

Uchwała nr XXIV/196/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 31 marca 2017 w sprawie podziału środków Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Braniewskiemu na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2017

Zmiana terminu dyżurów prawnych!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że porady prawne od 20.03.2017 roku będą udzielane w poniedziałki w godzinach od 09:00 do godziny 12:00 w pokoju numer 114A. Zapisy osobiście w sekretariacie PCPR lub telefonicznie pod numerem 55 644 29 55.   sporządziła: Aneta Chruściel

Informacja o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży lub likwidacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, na podstawie uchwały Nr 10/07 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie instrukcji regulującej sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym powiatu informuje o zużytych składnikach majątku ruchomego, które utraciły wartość użytkową i zostały przeznaczone do sprzedaży,...
Accessibility
Zamknij