II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”

II nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie uprzejmie informuje, iż  do 10.10.2022 r.  (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2022/2023), trwa  II nabór  wniosków o dofinansowanie...

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje o uruchomieniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”.  W ramach programu będą realizowane projekty „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”, których celem jest...

Baza teleadresowa – pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Baza teleadresowa instytucji świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim. Baza organizacji pozarządowych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie Baza podmiotów udzielających pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie Baza placówek zapewniających schronienie Baza placówek poradnictwa specjalistycznego...

„Recepta na lepsze jutro 2!”

Celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2023 r. zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym 54 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku od 18 lat, zamieszkujących  na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego w powiatach: braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, piskim, mrągowskim, nowomiejskim i działdowskim. Więcej...

Ogłoszenie o konkursie na powierzenie zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Uchwała Nr 525/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.   Uchwała Nr 529/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 maja 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji...

Informacje dla obywateli Ukrainy

Adres rządowego serwisu internetowego dla obywateli Ukrainy (Сайт для громадян України) https://www.gov.pl/web/ua Ulotka zawierającą informacje dla obywateli Ukrainy ULOTKA zawierającą informacje dla obywateli Ukrainy

Dnia 15 kwietnia pracujemy do godziny 12:00

Informujemy, że w Wielki Piątek 15.04.2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie pracuje do godziny 12.00.

Telefon zaufania i czat dla dzieci i młodzieży

Informujemy, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) uruchomiło Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 800119119 i czat zaufania 0800119119.pl TPD, organizacja o ponad stuletniej historii, uruchomiło nową ogólnopolską linię pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Specjaliści, psycholodzy i pedagodzy dyżurują pod tel. 800 119 119 każdego dnia. Odbierają nie tylko...

Komunikat związany z sytuacją na Ukrainie

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę...

Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” w roku 2022

Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” w 2022 roku obejmuje następujące formy wsparcia: Wnioski o wsparcie w ramach Modułu I są dostępne w zakładce POBIERANIE, natomiast wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu II można składać tylko elektronicznie na stronie https://sow.pfron.org.pl/.  Zachęcamy do składania w ten sam sposób wniosków w ramach Modułu I. Termin przyjmowania...
Accessibility
Zamknij