12 czerwca 2020 r. (piątek) PCPR w Braniewie będzie nieczynne

12 CZERWCA 2020 R. (PIĄTEK) POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRANIEWIE BĘDZIE NIECZYNNE

Dyżur radcy prawnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego prowadzonego przez tut. Centrum radca prawny w lipcu przyjmuje w następujących terminach: – 10.08.2020 w godz. 9.00 – 11.30 – 18.08.2020 w godz. 9.00 – 11.30 – 24.08.2020 w godz. 9.00 – 11.30 – 31.08.2020 w godz. 9.00 – 11.30 Zapisy w sekretariacie lub...

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Powiat Braniewski przystępuje do realizacji Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Celem programu jest pomoc finansowa w ramach Modułu III, udzielana osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca...

Pomoc psychologiczna w związku COVID-19

Informujemy, iż w związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną oraz na znak solidarności ze społeczeństwem dotkniętym skutkami COVID-19 (zarówno zdrowotnymi, jak i emocjonalnymi) uruchamiamy psychologiczną pomoc telefoniczną w dniach: – Środa w godz. 14:00-16:00 pod numerem telefonu: 604 806 424 – Poniedziałek w godz. 14:00-18:00 pod numerem telefonu:...

Telefon zaufania – aktywnie przeciwko koronawirusowi

Co teraz najważniejsze w czasie pandemii koronawirusa? Czy nie życzliwość, dobre słowo, zrozumienie? I koniecznie empatia, czyli umiejętność wczuwania się w sytuację drugiego człowieka. By dawać wsparcie, uspokojenie. Bo panika byłaby najgorszą rzeczą jaka mogłaby się nam przytrafić. Olsztyński Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”  89 19 288 oraz 89 527 00 00 PRACUJE...

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020

W dniu 13 marca br., Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił, nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2020. Finansowanych z Funduszu Solidarnościowego Zgodnie z założeniami, program adresowany jest do gmin i powiatów. Ze wsparcia mogą korzystać członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem...

Komunikat w związku z koronawirusem.

Szanowni Państwo, W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju i zagrożeniem koronawirusem zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie oraz w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Braniewie do niezbędnego minimum. Zawiesza się przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do dnia 25 marca...

Porady prawne prokuratorów

Porady prawne prokuratorów Informujemy, iż w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” od dnia 21.02.2020 r. będą udzielane bezpłatne porady prawne przez prokuratorów, które będą miały miejsce w budynku Sądu Rejonowego w Braniewie. Szczegółowe informacje w załączonym pliku. Zapraszamy do skorzystania. do pobrania: Informacja Prokuratury Rejonowej w Braniewie w...

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON – elektroniczne

Informujemy, że istnieje możliwość złożenia elektronicznie poprzez darmowy System SOW (https://sow.pfron.org.pl) wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych. Do złożenia wniosku potrzebny będzie: dostęp do Internetu, konto...

Program „Wyrównywania różnic między regionami III” 2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w dniu 16 grudnia 2019r. decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON zostały przyjęte „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku. Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G przyjmowane będą w terminie...
Accessibility
Zamknij