Zmiana terminu dyżurów prawnych!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że porady prawne od 20.03.2017 roku będą udzielane w poniedziałki w godzinach od 09:00 do godziny 12:00 w pokoju numer 114A. Zapisy osobiście w sekretariacie PCPR lub telefonicznie pod numerem 55 644 29 55.   sporządziła: Aneta Chruściel

Informacja o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży lub likwidacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, na podstawie uchwały Nr 10/07 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie instrukcji regulującej sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym powiatu informuje o zużytych składnikach majątku ruchomego, które utraciły wartość użytkową i zostały przeznaczone do sprzedaży,...

Placówki udzielające pomocy osobom bezdomnym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że na terenie powiatu braniewskiego pomocy osobom bezdomnym udzielają następujące placówki: Noclegownia Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Socjal” w Braniewie Ponadto osoby bezdomne mogą uzyskać pomoc w miejscowych ośrodkach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu braniewskiego.   Szczegóły w załączniku...

Odpowiedzialność w sytuacji stwierdzenia krzywdzenia dziecka

Kierownik PCPR z prowadzącymi szkolenie nt. odpowiedzialności sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia krzywdzenia dziecka
Relacja ze szkolenia „Odpowiedzialność pracowników placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i jednostek pomocy społecznej w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia krzywdzenia dziecka” Przemoc w rodzinie to coraz częstsze zjawisko, o którym słyszymy zarówno w mediach, np. telewizja, gazety, ale i w naszym najbliższym otoczeniu. Przemoc często jest wynikiem nadużywania alkoholu,...

Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

Braniewo, dnia 20-10-2016r. Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza rodziny zastępcze do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia organizowanych w siedzibie Centrum dla – rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych niezawodowych. Spotkania grup wsparcia stanowią możliwość...

Relacja z konferencji „Zrozumieć autyzm”

Uczestnicy konferencji Zrozumieć autyzm
Dnia 05 października 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Braniewie odbyła się otwarta powiatowa konferencja pt. „Zrozumieć autyzm”. Wzięło w niej udział ponad 60 osób, w tym rodzice osób z autyzmem, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, instruktorzy i terapeuci, wychowawcy z placówek opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy ze szkół i przedszkoli,...

„Akcja Aktywizacja – YEI”

Plakat Ośrodka Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy informujący o naborze do projektu "Akcja Aktywizacja – YEI"
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy prowadzi nabór do projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie poniżej. Aneta Chruściel

„AKTYWNY SAMORZĄD” – drugi termin naboru

logo programu aktywny samorząd
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – koszty uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w terminie od 01 września do 10 października 2016 roku, w siedzibie Powiatowego Centrum...

Informator teleadresowy dla osób dotkniętych przemocą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 publikuje informator zawierający dane teleadresowe instytucji świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz osobom stosującym przemoc. Do pobrania: Informator teleadresowy instytucji świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą oraz osobom...

Zmiana czasu pracy PCPR

OGŁOSZENIE W DNIACH OD 21 LIPCA DO 1 SIERPNIA (WŁĄCZNIE) POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRANIEWIE JEST CZYNNE W GODZINACH OD 07:00 DO 15:00 Małgorzata Dunajska Kierownik PCPR w Braniewie
Accessibility
Zamknij