Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie uprzejmie informuje o naborze wniosków w ramach programu PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu-wraz-z-zalacznikami/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020-2021-2022/ Obszary...

Informacja pracy PCPR w dniu 23-12-2022 r.

Uprzejmie informujemy, że w piątek 23 grudnia 2022 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie będzie czynne do godziny 12:00.

Kampania „Biała Wstążka” 2022

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Została zainicjowana w 1991 r., przez mężczyzn w Kanadzie i jest kierowana do mężczyzn. W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tysięcy mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę...

UWAGA! AKCJA ZIMA!

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki zwraca się z prośbą o uwrażliwienie na sytuację osób bezdomnych, osób samotnych, w podeszłym wieku i osób  z niepełnosprawnościami. Nie bądźmy obojętni na los osób bezdomnych, samotnych i chorych, dla których to wyjątkowo trudny okres ze względu na pogodę. W Wojewódzkim Centrum...

Informacja pracy PCPR w dniu 31-10-2022 r.

Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 31 października 2022 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie będzie czynne do godziny 12:00.

II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”

II nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie uprzejmie informuje, iż  do 10.10.2022 r.  (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2022/2023), trwa  II nabór  wniosków o dofinansowanie...

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje o uruchomieniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”.  W ramach programu będą realizowane projekty „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”, których celem jest...

Baza teleadresowa – pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Baza teleadresowa instytucji świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim. Baza organizacji pozarządowych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie Baza podmiotów udzielających pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie Baza placówek zapewniających schronienie Baza placówek poradnictwa specjalistycznego...

„Recepta na lepsze jutro 2!”

Celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2023 r. zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym 54 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku od 18 lat, zamieszkujących  na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego w powiatach: braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, piskim, mrągowskim, nowomiejskim i działdowskim. Więcej...

Ogłoszenie o konkursie na powierzenie zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Uchwała Nr 525/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.   Uchwała Nr 529/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 maja 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji...
Accessibility
Zamknij