„Powrót do zdrowia, powrót do pracy”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” (POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY). Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania,...

Ogłoszenie o naborze do pracy – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza nabór na wolne stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Termin składania dokumentów do dnia 21 października 2020 roku do godz. 15:00. do pobrania: Ogłoszenie o naborze – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Kwestionariusz kandydata – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Dyżur radcy prawnego w październiku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego prowadzonego przez tut. Centrum radca prawny w październiku przyjmuje w następujących terminach: – 06.10.2020 w godz. 9.00 – 11.30 – 12.10.2020 w godz. 9.00 – 11.30 – 19.10.2020 w godz. 9.00 – 11.30 – 26.10.2020 w godz. 9.00 – 11.30 Zapisy w sekretariacie...

Ogłoszenie o naborze do pracy – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza nabór na wolne stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Termin składania dokumentów do dnia 21 września 2020 roku do godz. 15:00. do pobrania: Ogłoszenie o naborze – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Kwestionariusz kandydata – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Lista kandydatów zakwalifikowanych...

12 czerwca 2020 r. (piątek) PCPR w Braniewie będzie nieczynne

12 CZERWCA 2020 R. (PIĄTEK) POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRANIEWIE BĘDZIE NIECZYNNE

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Powiat Braniewski przystępuje do realizacji Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Celem programu jest pomoc finansowa w ramach Modułu III, udzielana osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca...

Pomoc psychologiczna w związku COVID-19

Informujemy, iż w związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną oraz na znak solidarności ze społeczeństwem dotkniętym skutkami COVID-19 (zarówno zdrowotnymi, jak i emocjonalnymi) uruchamiamy psychologiczną pomoc telefoniczną w dniach: – Środa w godz. 14:00-16:00 pod numerem telefonu: 604 806 424 – Poniedziałek w godz. 14:00-18:00 pod numerem telefonu:...

Telefon zaufania – aktywnie przeciwko koronawirusowi

Co teraz najważniejsze w czasie pandemii koronawirusa? Czy nie życzliwość, dobre słowo, zrozumienie? I koniecznie empatia, czyli umiejętność wczuwania się w sytuację drugiego człowieka. By dawać wsparcie, uspokojenie. Bo panika byłaby najgorszą rzeczą jaka mogłaby się nam przytrafić. Olsztyński Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”  89 19 288 oraz 89 527 00 00 PRACUJE...

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020

W dniu 13 marca br., Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił, nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2020. Finansowanych z Funduszu Solidarnościowego Zgodnie z założeniami, program adresowany jest do gmin i powiatów. Ze wsparcia mogą korzystać członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem...

Komunikat w związku z koronawirusem.

Szanowni Państwo, W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju i zagrożeniem koronawirusem zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie oraz w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Braniewie do niezbędnego minimum. Zawiesza się przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do dnia 25 marca...
Accessibility
Zamknij