Skrócony czas pracy w Wielki Piątek 19 kwietnia 2019r.

W dniu 19 kwietnia 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest czynne do godziny 12:00.

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM W BRANIEWIE Informujemy, że Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem wznowił działalność w Braniewie przy ul. Moniuszki 22. Głównym celem Ośrodka jest udzielanie pomocy poprzez następujące działania: • Pomoc prawną, • Finansowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, np. mediacje, • Psychoterapię lub pomoc...

Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Braniewskim na lata 2019-2023”

OGŁOSZENIE Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Braniewskim na lata 2019-2023” „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Braniewskim na lata 2019-2023” określa cele, kierunki i zadania we wszystkich obszarach szeroko definiowanej...

Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Braniewskim na lata 2019-2021”

OGŁOSZENIE Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Braniewskim na lata 2019-2021” „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Braniewskim na lata 2019-2021” określa cele, kierunki i działania we wszystkich obszarach szeroko definiowanej sferze wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, które realizuje powiat braniewski. Wszyscy...

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

do pobrania: Plan zamówień publicznych na 2019 rok

Informacja o „Programie wyrównywania różnic między regionami III w 2019 r.”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w dniu 19 listopada 2018r. decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON zostały przyjęte „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2019r.” Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach: 1) obszar B – likwidacja...

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert i powierzeniu „Prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typ. A i B”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że Uchwałą Zarządu Powiatu Braniewskiego Nr 11/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru podmiotu celem powierzenia realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typ A i B dla 30 osób dorosłych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi...

PCPR będzie czynne w sobotę 8 grudnia

Informujemy, że 24 grudnia 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie będzie nieczynne. Dzień 24 grudnia będzie odpracowany w sobotę 8 grudnia, tak więc w sobotę 8 grudnia PCPR w Braniewie będzie czynne w godzinach od 7:30 do 15:30.  

Zaproszenie do składania ofert – organizacja i realizacja konsultacji edukacyjnych/ pedagogicznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym na realizację usługi – organizacji i realizacji konsultacji edukacyjnych/ pedagogicznych wyrównujących braki rozwojowe, szkolne, rozwój zainteresowań udzielane indywidualnie dla uczestników projektu konkursowego pn. „Rodzina to nasza przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu...

Pomoc osobom bezdomnym

Apelujemy! Zbliża się zima. Warunki pogodowe ulegają pogorszeniu z każdym dniem. Nie bądźmy obojętni na osoby potrzebujące pomocy, zwłaszcza samotne, schorowane, nie posiadające dachu nad głową. W przypadku zagrożenia zdrowia lub  życia osoby potrzebującej pomocy prosimy dzwonić pod jeden z numerów: 112 999 997 Ponadto w województwie warmińsko-mazurskim od dnia 1 listopada została...
Accessibility
Zamknij