Pomoc osobom bezdomnym

Apelujemy! W związku z trudnymi warunkami pogodowymi, stwarzającymi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców regionu nie bądźmy obojętni na osoby potrzebujące pomocy, zwłaszcza samotne, schorowane, nie posiadające dachu nad głową. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia osoby potrzebującej pomocy prosimy dzwonić pod jeden z numerów: 112 999 997   Ponadto...

Wyrównywanie różnic między regionami

Logo - Wyrównywanie różnic między regionami
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III                           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w dniu 27 listopada 2020r. decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON zostały przyjęte „Kierunki...

Informacja o czasie pracy PCPR w Braniewie w dniu 31 grudnia 2020 r.

Informujemy, że 31 grudnia 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie będzie czynne do godziny 12:00.

Dyżur radcy prawnego w styczniu 2021 r.

Informujemy, iż w związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju Radca Prawny w styczniu będzie przyjmował zdalnie tzn. poprzez e-mail lub telefonicznie w następujących terminach: Porady Prawne udzielane będą wyłącznie zdalnie, tzn. poprzez email lub telefonicznie w dniach: – 04.01.2021 r. godz. 9.00-11.30, – 11.01.2021 r. godz. 9.00-11.30, – 18.01.2021...

24 grudnia 2020 r. PCPR będzie nieczynne

24 grudnia 2020 r. (czwartek) PCPR w Braniewie będzie nieczynne 24 GRUDNIA 2020 R. (CZWARTEK-WIGILIA) POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRANIEWIE BĘDZIE NIECZYNNE

Harmonogram realizacji projektu

„Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia  w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania  skutkom COVID-19 z terenu powiatu braniewskiego” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym...

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Powiat Braniewski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w okresie od 31 lipca 2020 do 30 listopada 2020 jest realizatorem Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,...

Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego

W Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego

Ogłoszenie o naborze do pracy – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza nabór na wolne stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Termin składania dokumentów do dnia 27 listopada 2020 roku do godz. 15:00. do pobrania: Ogłoszenie o naborze – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Kwestionariusz kandydata – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Informacja...

Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania pandemii COVID-19 mającego zastosowanie w ilościowej ocenie i monitorowaniu wydolności układu oddechowego i krążenia, w przypadku podejrzenia i zakażenia SARS-CoV2

Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania pandemii COVID-19 mającego zastosowanie w ilościowej ocenie i monitorowaniu wydolności układu oddechowego i krążenia, w przypadku podejrzenia i zakażenia SARS-CoV2
Accessibility
Zamknij