„Biała wstążka”

Informujemy, że w ramach Kampanii „Biała Wstążka” dnia 9 grudnia 2019 roku w tut. Centrum odbędzie się dzień otwartych drzwi. W tym dniu w godzinach od 9.00 do 11.30 dyżur pełnił będzie prawnik, a w godzinach od 8.00 do 15.00 pracownicy socjalni. Dodatkowo w dniu 5 grudnia 2019 roku również w ramach kampanii dostępne będą porady prawne w godzinach od 13.00 do 14.00. Kampania Biała...

Programu wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w dniu 26 września 2019r. Uchwałą nr 59/2019 Zarząd PFRON przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar A w 2019 roku. Dofinansowanie mogą uzyskać gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie...

Kampania „500+”

Ruszyła kampania informacyjna odnośnie programu Rodzina 500+. W związku z tym w dniach 12 lipca 2019 oraz 15 lipca 2019 na teren powiatu braniewskiego wyruszą busy z akcją informacyjną 500+. Odwiedzający te ośrodki pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego będą służyli informacją i pomocą osobom zainteresowanym skorzystaniem z programu. Zachęcamy do uczestnictwa. Terminy: 12.07.2019...

Aplikacja na telefon Deaf Help

W związku z potrzebami osób niepełnosprawnych pragniemy zaprezentować aplikację na telefon Deaf Help, która jest skierowana do osób głuchych. Za jej pośrednictwem w sytuacji zagrożenia będzie możliwe sprawniejsze i szybsze wezwanie pomocy. Celem aplikacji jest umożliwienie przekazywania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie. Swym zasięgiem...

Zmiana godzin pracy PCPR w Braniewie

Informujemy, że w dniach od 17 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie jest czynne w godzinach w godzinach od 7:00 do 15:00.

Podziękowania dla sponsorów Powiatowego Pikniku Rodzinnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie po raz kolejny zorganizowało powiatowy piknik rodzinny w ramach XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. 25 maja 2019 w godzinach od 10 do 14 teren Miejskiego Ośrodka Sportu wypełniły rodziny ceniące integrację, wspólną zabawę i aktywne spędzanie czasu wolnego. Przez cały dzień na twarzach uczestników gościł uśmiech. Dzieci chętnie brały...

Powiatowy Piknik Rodzinny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie po raz kolejny zorganizowało powiatowy piknik rodzinny w ramach XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. 25 maja 2019 w godzinach od 10 do 14 teren Miejskiego Ośrodka Sportu wypełniły całe rodziny ceniące integrację, wspólną zabawę i aktywne spędzanie czasu wolnego. Wśród uczestników były m.in. rodziny zastępcze, dzieci z pieczy zastępczej...

Skrócony czas pracy w Wielki Piątek 19 kwietnia 2019r.

W dniu 19 kwietnia 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest czynne do godziny 12:00.

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM W BRANIEWIE Informujemy, że Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem wznowił działalność w Braniewie przy ul. Moniuszki 22. Głównym celem Ośrodka jest udzielanie pomocy poprzez następujące działania: • Pomoc prawną, • Finansowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, np. mediacje, • Psychoterapię lub pomoc...

Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Braniewskim na lata 2019-2023”

OGŁOSZENIE Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Braniewskim na lata 2019-2023” „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Braniewskim na lata 2019-2023” określa cele, kierunki i zadania we wszystkich obszarach szeroko definiowanej...
Accessibility
Zamknij