(dokument archiwalny) Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę rehabilitacji połączonej z elementami odpoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m. in. przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań,...

(dokument archiwalny) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Pl. Piłsudskiego 2, pok. nr 104a 14-500 Braniewo tel. 0 55 644 29 55 WYMAGANE DOKUMENTY: Właściwie wypełniony druk wniosku o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych...

(dokument archiwalny) Likwidacja barier technicznych

Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się technicznych. Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić...

(dokument archiwalny) Likwidacja barier architektonicznych

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne , konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają...
Accessibility
Zamknij