„Rodzina to nasza przyszłość” – harmonogram wsparcia w roku 2019

do pobrania: Harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu „Rodzina to nasza przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Powiat Braniewski w 2019 roku

Organizacja i realizacja zajęć opiekuńczo-sportowo-rekreacyjnych-edukacyjnych-twórczych dla dzieci od 5 do 13 roku życia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego realizacji usługi – organizacji i realizacji zajęć opiekuńczo- sportowo-rekreacyjnych – edukacyjnych – twórczych dla dzieci od 5 do 13 roku życia w czasie gdy rodziny zastępcze biorą udział w zajęciach aktywizacyjnych i wspierających uczestników...

Zapytanie ofertowe: Realizacja usługi w zakresie organizacji dowozów uczestników projektu „Rodzina to nasza przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi w zakresie organizacji dowozów uczestników projektu „Rodzina to nasza przyszłość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Braniewie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lelkowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy...

Realizacja projektu „Rodzina to nasza przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie jako Lider partnerskiego projektu „Rodzina to nasza przyszłość” informuje, że kończymy realizację pierwszej edycji projektu. W tej edycji w projekcie uczestniczyły 33 rodziny biologiczne i 13 rodzin zastępczych z terenu miasta Braniewa, gminy Lelkowo, gminy Pieniężno i gminy Wilczęta. W bieżącym roku rodziny uczestniczące w projekcie miały...

Zamówienie publiczne na szkolenia grupowe w zakresie aktywizacji uczestników projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na: >>Szkolenia grupowe w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Rodzina to nasza przyszłość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Braniewie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w...

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zamówienia publicznego na usługi w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Rodzina to nasza przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego na usługi w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Rodzina to nasza przyszłość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Braniewie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lelkowie, Gminnym Ośrodkiem...

Zaproszenie do złożenia ofert – „Praca rozwojowa z dziećmi…”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Praca rozwojowa z dziećmi – terapia logopedyczna, terapia w zakresie integracji sensorycznej, taktylnej, praca z deficytami dla dzieci do 13 roku życia” w ramach projektu „Rodzina to nasza przyszłość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w...

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi sporządzenia indywidualnych psychologicznych diagnoz rodziny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie usługi sporządzenia indywidualnych psychologicznych diagnoz rodziny – uczestników projektu „Rodzina to nasza przyszłość”. Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie w okresie wrzesień-październik 2018: 41 diagnoz psychologicznych, w tym 27 dla rodzin biologicznych, których dzieci zostały umieszczone...

„Rodzina to nasza przyszłość” – II edycja projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że rozpoczyna II edycję projektu pn. „Rodzina to nasza przyszłość”. Projekt jest realizowany w partnerstwie. Liderem jest Powiat Braniewski, natomiast jednostką realizującą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie. Partnerami projektu są: Gmina Miasta Braniewa, Gmina Lelkowo, Gmina Pieniężno, Gmina Wilczęta. Jednostkami realizującymi...

Spotkanie organizacyjne dot. wyjazdu rodzinnego

W ramach realizacji Projektu konkursowego „Rodzina to nasza przyszłość” w miesiącu sierpniu zostaną zorganizowane cztery wyjazdy rodzinne dla uczestników Projektu. W terminie od 24 do 30 sierpnia uczestnicy będą przebywać w nadmorskiej miejscowości Poddąbie. Głównym celem wyjazdów jest umożliwienie wspólnego spędzania czasu całych rodzin oraz wzajemna integracja. W związku z...
Accessibility
Zamknij