Zarządzenie Nr 3 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie „Zasad i kryteriów przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim”

Zarządzenie Nr 3 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie z dnia 17 stycznia 2022 r w sprawie: „Zasad i kryteriów przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim” § 1 Wprowadza się Zasady i kryteria przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu...

Zarządzenie Nr 7 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie z dnia 17.04.2018 r [NIEAKTUALNE]

Zarządzenie Nr 7 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie: „Zasad i kryteriów przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim” §1 Wprowadza się Zasady i kryteria przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego...
Accessibility
Zamknij