Zarządzenie Nr 2/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie z dnia 09 stycznia 2023 r. w sprawie: „Zasad i kryteriów przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim”

Zarządzenie Nr 2/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie z dnia 09 stycznia 2023 r   w sprawie: „Zasad i kryteriów przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim” § 1 Wprowadza się Zasady i kryteria przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego...
Accessibility
Zamknij