Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), (dalej: RODO)...

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych jest Mirosław Wolak Można się z nim kontaktować: – pocztą elektroniczną na adres: iod@pcprbraniewo.pl – poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą PCPR – listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
Accessibility
Zamknij