Relacja z przebiegu „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych”

Zajęcia na treningu kompetencji W ramach realizacji projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych” zakończony został trening kompetencji dla 15 uczestników projektu. Podczas 18 godzinnych zajęć beneficjenci poznali pojęcie komunikacji interpersonalnej, mechanizmy, jakimi kieruje się komunikacja oraz czym są umiejętności komunikacyjne. Ponadto nauczyli się odczytywać...

Relacja z turnusu rehabilitacyjnego w Jarosławcu

Turnus rehabilitacyjny w Jarosłwcu
W ramach projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych” w dniach od 17 do 30 sierpnia 2013 roku dziesięciu niepełnosprawnych beneficjentów uczestniczyło w turnusie rehabilitacyjnym. Turnus rehabilitacyjny usprawniająco-rekreacyjny został zorganizowany w nadmorskiej miejscowości Jarosławiec. Kadrę opiekunów stanowili pedagodzy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego...

Spotkanie informacyjne dotyczące turnusu rehabilitacyjnego

Spotkanie informacyjne w sprawie turnusu rehabilitacyjnego Dnia 31.07.2013 r. o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Braniewie odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie dotyczące wyjazdu na turnus rehabilitacyjny grupy młodzieży niepełnosprawnej – uczestników projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja...

Rozpoczęcie zajęć szkoleniowych 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że rozpoczęły się zajęcia „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych” w ramach projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”. Szkolenie jest realizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego – Centrum Edukacji w Braniewie. Trening obejmuje m.in. tematykę komunikacji interpersonalnej, asertywności,...

Rekrutacja 2013 – II etap

Zakończenie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych kandydatów do projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że z dniem 28.02.2013 roku zakończyło przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych kandydatów do uczestniczenia w projekcie „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”. W związku...

Rekrutacja 2013 – I etap

Ogłoszenie o naborze do projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza nabór uczestników do projektu systemowego „Wszyscy Mamy Równe Szanse – aktywizacja osób wykluczonych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie...

Uroczystość rozdania certyfikatów beneficjentom projektu

Dnia 28.11.2012 roku o godzinie 09:00 odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu szkoleń beneficjentom projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie wspólnie z Elbląskim Uniwersytetem Robotniczym – Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego w Braniewie.

Trening kompetencji 2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że zakończył się kolejny etap realizacji projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”, jakim był kurs: Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla wychowanków pieczy zastępczej. Wykonawcą szkolenia był Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie – Centrum Edukacji w Braniewie....

Seminarium języka angielskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że zakończył się kolejny etap realizacji projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”, jakim było seminarium języka angielskiego – konwersacje. Wykonawcą szkolenia był Elbląski Uniwersytet Robotniczy – Ośrodek Kształcenia Ustawicznego w Braniewie. W trakcie 34 godzinnego seminarium realizowanego...

Kurs prawa jazdy kategorii B

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że zakończył się ostatni etap projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”, jakim był kurs prawa jazdy kategorii B. Kurs został przeprowadzony dla pięciu pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej (rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych) przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Henryk Filipek...
Accessibility
Zamknij