Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, iż 02 kwietnia 2019r. minister rodziny, pracy i polityki społecznej zaakceptował Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi niepełnosprawnymi...
Accessibility
Zamknij