Nabór wniosków – „Aktywny Samorząd ” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie uprzejmie informuje, iż  do 10.10.2020 r.  (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021), trwa  II nabór  wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” –     Moduł II wniosku o dofinansowanie W ramach Modułu II można składać tylko elektronicznie...

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Powiat Braniewski przystępuje do realizacji Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Celem programu jest pomoc finansowa w ramach Modułu III, udzielana osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca...

Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” w 2020 roku

Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” w 2020 roku obejmuje następujące formy wsparcia: Termin przyjmowania wniosków wypada, w przypadku Modułu I – od dnia 01 marca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. Termin przyjmowania wniosków wypada, w przypadku Modułu II: – od dnia 01 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020r. (dla wniosków dotyczących roku...

Aktywny Samorząd 2020 – wnioski do pobrania

Moduł I:  Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu Obszar A Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu Obszar B Zadanie 1 – pomoc w...
Accessibility
Zamknij