Nabór wniosków na turnusy rehabilitacyjne, środki pomocnicze i ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny, likwidacje barier architektonicznych w komunikowaniu się oraz technicznych

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby niepełnosprawne mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym m.in. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych likwidacje barier architektonicznych w komunikowaniu się oraz technicznych. Dzięki...

Zasady i kryteria przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim

Zarządzenie Nr 6 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie z dnia 27 marca 2020 r w sprawie: „Zasad i kryteriów przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim” § 1 Wprowadza się Zasady i kryteria przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego...
Accessibility
Zamknij