Podsumowanie projektu 2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku realizowało projekt „Wszyscy Mamy Równe Szanse – aktywizacja osób wykluczonych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowano do osób niepełnosprawnych z terenu powiatu braniewskiego. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu...

Rozwój osobowościowy – cegiełki umiejętności

Relacja z realizacji kursu „Rozwój osobowościowy i kariery zawodowej – cegiełki umiejętności” W dniach od 05.10.2011r. do 07.12.2011r. w ramach realizacji projektu „Wszyscy mamy równe szanse-aktywizacja osób wykluczonych” odbywały się zajęcia kursu „Rozwój osobowościowy i kariery zawodowej – cegiełki umiejętności”. Kurs opierający się na duńskiej metodzie poradnictwa...

Sala doświadczania świata

W ramach realizacji projektu systemowego w roku 2011 zaplanowano zakup wyposażenia do nowopowstającej Sali Doświadczania Świata w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy „Bajka” w Pieniężnie. Sala ta została utworzona dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza głęboko upośledzonych. Terapia w Sali Doświadczania Świata polega na zredukowaniu otaczających osobę bodźców ze świata...

Turnus rehabilitacyjny 2011

W dniach od 17.09.2011r. do 30.09.2011r. w ramach realizacji instrumentu zdrowotnego projektu systemowego „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych” odbył się dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny dla 19 wytypowanych beneficjentów projektu systemowego. Organizatorem było Sanatorium „Panorama Morska” w Jarosławcu. Razem z uczestnikami w turnusie wzięli udział opiekunowie...

Piknik integracyjny 2011

Relacja z pikniku integracyjnego W dniu 31.08.2011r. w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy „Bajka” w Pieniężnie odbył się piknik integracyjny zorganizowany w ramach realizacji projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”. Poza beneficjentami projektu wzięli w nim udział uczestnicy środowiskowego domu, członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych...

Kurs tworzenia tworzenia kartek okolicznościowych

Relacja z przebiegu zajęć Kursu projektowania i tworzenia kartek okolicznościowych W dniu 24.05.2011r. rozpoczęły się pierwsze zajęcia Kursu projektowania i tworzenia kartek okolicznościowych realizowane w ramach projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”. Szkolenie w danym dniu było realizowane dla beneficjentów z grupy objętej wsparciem w ramach umów...

Rozpoczęcie zajęć 2011

Zaczynamy realizację pierwszego kursu W wyniku przeprowadzenia procedury o udzieleniu zamówienia na realizację szkoleń wyłoniono wykonawcę szkoleń: Kurs projektowania i tworzenia kartek okolicznościowych oraz kursu „Rozwój osobowościowy i kariery zawodowej – cegiełki umiejętności”. Wykonawcą został Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie – Centrum Edukacji...

Zakończenie rekrutacji 2011

Zakończenie rekrutacji do projektu systemowego W dniu 31.03.2011r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej w składzie: pani Aneta Koszewska – przewodnicząca komisji (koordynator projektu, pani Wanda Zając – członek komisji (starszy specjalista pracy socjalnej), pani Katarzyna Nazar – członek komisji (doradca ds. osób niepełnosprawnych). W spotkaniu z głosem doradczym wzięła...

Rekrutacja 2011

Procedura rekrutacyjna 2011 W dniu 08.03.2011r. oraz 18.03.2011r. w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy „Bajka” w Pieniężnie przy ul. Sienkiewicza 2 odbyły się spotkania z uczestnikami ŚDS oraz Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Pieniężnie wytypowanymi do udziału w projekcie „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”. W spotkaniach udział...
Accessibility
Zamknij