Mini biblioteczka równościowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w siedzibie Centrum funkcjonuje mini biblioteczka równościowa posiadająca w swoich zbiorach 39 pozycji literatury o tematyce równości szans kobiet i mężczyzn.

Poza egzemplarzami poradników prezentujących, w jaki sposób stosować zasadę równości szans płci w pisanych i realizowanych projektach, znajdują się w niej akty prawne przeciwdziałające dyskryminacji i nierównego traktowania kobiet i mężczyzn.

Osobny dział biblioteczki stanowią zbiory statystyczne opisujące sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy, ich życie rodzinne, a także zdrowie. Ponadto biblioteczka zawiera prace naukowe, które podjęły tematykę nierówności płci.

Dostęp do zbiorów bibliotecznych mają zarówno pracownicy Centrum, jak i beneficjenci projektu, którzy chętnie poszerzają swoją wiedzę na temat zasady równości szans kobiet i mężczyzn we współczesnym świecie.

Mini biblioteczka znajduje się w Biurze Koordynatora Projektu (pokój 104) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie i jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.

W celu prezentacji zbioru w ramach projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”, został również zakupiony regał na katalogi i foldery.

Chętnych do wypożyczenia literatury serdecznie zapraszamy!

biblioteczka-002

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij