Indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w terminie od 11.10. do 14.12.2012 roku realizowane były indywidualne konsultacje beneficjentów projektu z psychologiem i doradcą zawodowym. Wykonawcą szkolenia była firma „Długi Język” z siedzibą w Warszawie.

Podczas sześciogodzinnego indywidualnego doradztwa, każdy z beneficjentów odbył rozmowy z psychologiem i doradcą zawodowym, których celem było podniesienie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie wyboru dalszej drogi kształcenia. W wyniku testów i obserwacji doradca zawodowy utworzył dla każdego uczestnika projektu Indywidualny Plan Działania, który zawiera wskazówki dotyczące podejmowania kształcenia, wyboru pracy i samodoskonalenia. Ponadto podczas indywidualnych konsultacji trenerzy określili zawody, w których występuje niedoreprezentowanie kobiet oraz korzyści i zagrożenia wynikające z podejmowania zawodów typowo „kobiecych” i typowo „męskich”.

Indywidualne spotkania z psychologiem były prowadzone jako zajęcia rozwoju i motywacji. Podczas konsultacji beneficjenci poznawali swoje zasoby i zainteresowania, przyporządkowywali znaczenie poszczególnym wartościom, którymi kierują się w życiu. Byli motywowani do dalszego rozwoju, samokształcenia i nabywania nowych umiejętności.

W wyniku rozmów z beneficjentami oraz analizy wypełnionych przez nich ankiet można stwierdzić, że indywidualne doradztwo zakończyło się osiągnięciem zamierzonych celów. Uczestnicy projektu wyrażali pozytywne opinie na temat trenerów oraz sposobu prowadzonych przez nich zajęć. Zwrócili uwagę na różnorodność metod pracy trenerów oraz zainteresowanie i sympatię wobec beneficjentów.

Przygotowała: Aneta Koszewska – koordynator projektu

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij