Kurs prawa jazdy kategorii B

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że zakończył się ostatni etap projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”, jakim był kurs prawa jazdy kategorii B. Kurs został przeprowadzony dla pięciu pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej (rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych) przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Henryk Filipek w Braniewie.

Szkolenie obejmowało część teoretyczną i praktyczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1834 z późn. zm.).

Ponadto beneficjenci nie pokrywali kosztów badania lekarskiego dopuszczającego osobę do uczestniczenia w kursie oraz opłaty egzaminu państwowego.

Celem przeprowadzonego kursu prawa jazdy było nabycie przez beneficjentów nowych kompetencji zawodowych i edukacyjnych. Powiat braniewski charakteryzuje się słabo rozwiniętą infrastrukturą transportową, w związku z czym posiadanie prawa jazdy znacznie zwiększa szanse na uzyskanie pracy na terenie całego powiatu.

Przygotowała: Aneta Koszewska – koordynator projektu

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij