Trening kompetencji 2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że zakończył się kolejny etap realizacji projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”, jakim był kurs: Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla wychowanków pieczy zastępczej.

Wykonawcą szkolenia był Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie – Centrum Edukacji w Braniewie. Podczas 15 godzinnego kursu beneficjenci uczestniczyli w grupowych warsztatach aktywizujących. W trakcie treningu poznali swoje mocne i słabe strony, nauczyli się wyciągać wnioski z popełnionych błędów i poniesionych porażek. Nabyli umiejętności niezbędne do podjęcia zmian w swoim życiu oraz wykonali mapę własnych zasobów. Podczas zajęć przeprowadzili testy, które określiły ich stopień asertywności oraz poznali następstwa zachowań nieasertywnych. Ostatnim elementem programu szkolenia była autoprezentacja. Beneficjenci nauczyli się budować swój wizerunek odpowiednim strojem i zachowaniem oraz komunikacją werbalną.

Powyższe umiejętności zdobyte podczas Treningu kompetencji i umiejętności społecznych pozwoliły beneficjentom na podniesienie poziomu kompetencji społecznych oraz rozwój osobisty.

Przygotowała: Aneta Koszewska – koordynator projektu

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij