POKL – konkursowy

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYM NABORZE DO PROJEKTU KONKURSOWEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza wstępny nabór do planowanego projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej. Jego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych.

W ramach realizacji projektu planowane są m.in. działania:
•    szkolenia i kursy zawodowe z możliwością otrzymywania stypendiów szkoleniowych,
•    staże zawodowe,
•    kursy komputerowe,
•    kursy autoprezentacji i wizażu.

Uczestnikiem projektu może być osoba niepełnosprawna spełniająca następujące kryteria:
•    zamieszkuje na terenie powiatu braniewskiego;
•    jest w wieku 15-30 lat;
•    posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
•    bezrobotna lub nieaktywna zawodowo.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie zamieszczonego niżej Formularza zgłoszeniowego i złożenie go w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie (Plac Piłsudskiego 2, pok. 105 – parter) osobiście lub pocztą.

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij