Projekt Ministerialny

Projekt ministerialny „Wsparcie istniejących niespokrewnionych rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych poprzez sfinansowanie prowadzenia grup wsparcia dla rodziców zastępczych i osób prowadzących placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego”

W okresie od września do grudnia 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie realizowało projekt współfinansowany ze środków ministerialnych, którego celem było podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców zastępczych. Na realizację celu pozyskano dotację w kwocie 12.500,00 zł.

W ramach projektu zainicjowano utworzenie Grupy Wsparcia dla 25 rodzin zastępczych, która spotykała się cyklicznie w okresie od października do grudnia 2011 roku. Zajęcia z rodzicami poruszające tematy problemów wychowawczych, komunikacji rodziców z nauczycielami czy zaburzeń rozwojowych dzieci były prowadzone przez pedagoga i psychologa. Rodziny pod okiem specjalistów pracowały nad bieżącymi problemami, które ich dotykają. Dzieliły się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. W związku z tym podczas zajęć znacząco poszerzyła się ich wiedza w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych. Prowadzenie Grupy Wsparcia umożliwiło także integrację środowiska rodzin zastępczych, zwiększenie poczucia zrozumienia dla problemów, z jakimi borykają się rodziny zastępcze oraz rozwój osobisty rodziców.

Równocześnie odbywały się spotkania integracyjne i zajęcia terapeutyczne dla 30 dzieci z rodzin zastępczych, również prowadzone przez pedagoga i psychologa. W spotkaniach uczestniczyli także harcerze i harcerki z Komendy Hufca ZHP im. Mikołaja Kopernika w Braniewie, których pomoc okazała się nieoceniona. Podczas zajęć dzieci uczyły się pracy w grupie, współdziałania i udzielania sobie pomocy. Ważną częścią warsztatów było nabycie umiejętności wyrażania i odczytywania własnych emocji oraz odczytywania emocji innych ludzi. Zajęcia terapeutyczne miały na celu również zwiększenie poczucia samoakceptacji i podniesienie poczucia własnej wartości u dzieci. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z chustą animacyjną, która była wykorzystywana na wiele sposobów, m.in. jako czynnik integrujący grupę ,parawan, dywanik. Jednym z ostatnich elementów zajęć było utworzenie wspólnego plakatu charakteryzującego grupę. W tym celu harcerki wykonały zdjęcia wszystkim dzieciom. Po wydrukowaniu, fotografie zostały umieszczone na plakacie, a dzieci dodały do nich kolaże wykonane z czasopism.

Podczas spotkania podsumowującego projekt, które odbyło się 17.12.2011r. psychologowie i pedagodzy prowadzący Grupę Wsparcia i zajęcia terapeutyczne oraz rodziny zastępcze mogły podzielić się swoimi wnioskami i opiniami odnoszącymi się do realizacji projektu. Dla rodziców duże znaczenie miały informacje dotyczące zachowania dzieci w grupie podczas zajęć terapeutycznych, ich aktywność i zaangażowanie w warsztaty. Wszyscy zebrani mogli obejrzeć prezentację przygotowaną przez panią Małgorzatę Dębicką, która przybliżyła charakter prowadzonych zajęć. Końcową częścią spotkania były podziękowania, jakie rodzice zastępczy złożyli na ręce prowadzących zajęcia.

Mamy nadzieję, że spotkania Grupy Wsparcia, które odbywały się w ramach projektu zainicjują powstanie na terenie powiatu braniewskiego stałej Grupy Wsparcia dla rodzin zastępczych.

 

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij