Programy korekcyjno-edukacyjne

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, informuje o możliwości uczestniczenia w roku 2012 w programie korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej. Program ten jest finansowany z budżetu państwa.

Zajęcia prowadzone będą przez dwóch trenerów w oparciu o Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Sprawców Przemocy Domowej, po stworzeniu grupy składającej się, z co najmniej z 9- osób. Spotkania będą się odbywały w budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie w godzinach popołudniowych.

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Sprawców Przemocy Domowej, adresowany jest do osób stosujących przemoc wobec innych członków rodziny. Do programu kwalifikowane są osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z art. 207 § 1 Kodeksu Karnego (lub inne przeciwko rodzinie i opiece, ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy), korzystające z warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Osoby te kierowane są przez sąd i kuratorów sądowych.

Do uczestnictwa programie terapeutycznym kierowane są też osoby zgłoszone przez: policję, ośrodki pomocy społecznej, w ramach działań podjętych w związku z wszczęciem procedury „Niebieska Karta”, jak również przez inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy domowej. Przyjmowane do uczestnictwa w programie są również osoby, które zgłoszą się samodzielnie.

Kandydaci do udziału w Programie muszą być zdrowi psychicznie oraz zachować abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających oraz ukończyć terapię uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

Program jest realizowany w małych grupach 9-10 osobowych, obejmuje sesje indywidualne (18 godzin) i sesje grupowe (48 godzin). Łączny czas trwania programu wynosi 66 godzin. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu.

Osoby uczestniczące w programie zamieszkujące poza miastem Braniewo otrzymają zwrot kosztów dojazdów na zajęcia.

Planowany I termin rozpoczęcia realizacji programu – ok. 23 kwietnia 2012r.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Pl. Piłsudskiego 2 14-500 Braniewo
tel. 55 644 29 55 wew. 204

Wanda Zając – st. specjalista pracy socjalnej

e-mail: pcpr@pcprbraniewo.pl

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij