Piecza zastępcza – formularze do pobrania

Do pobrania formularze w formacie Adobe Reader (pdf)

 

Piecza zastępcza:

  1. Zasady przyznawania jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka i wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka
  2. Zasady przyznawania rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącego rodzinny dom dziecka pomocy czasowej w związku z wypoczynkiem, pobytem w szpitalu, nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych i wniosek o objęcie dzieci piecza przez rodzinę pomocową na czas niemożności sprawowania pieczy przez rodzinę zastępczą/ prowadzącego rodzinny dom dziecka w związku z wypoczynkiem/ pobytem w szpitalu/ nieprzewidzianych trudności/ zdarzeń losowych *
  3. Zasady przyznawania świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki i wniosek o przyznanie świadczenia dla rodziny zastępczej
  4. Zasady zatrudniania w rodzinnym domu dziecka oraz w rodzinach zawodowych osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich oraz wniosek o zatrudnienie osoby do pomocy
  5. Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dla dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej
  6. Zasady przyznania świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka oraz wnioski do pobrania
  7. Zasady przyznania środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka oraz wnioski do pobrania

 

 

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij