Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze

Organizatorem Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Powiecie Braniewskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, które zwraca się z prośba o zgłaszanie się rodzin, które zechciałyby przyjąć na siebie obowiązki rodziców zastępczych.

Coraz większa liczba dzieci w naszym powiecie jest kierowana przez sądy do domów dziecka, traci oparcie w swych rodzicach i nie może liczyć na ich pomoc.

Dzieci te potrzebują szczególnej trosk, opieki oraz miłości, a najlepszym miejscem dla dziecka jest rodzina.

Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest rozwiązaniem ostatecznym, dlatego też poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze, które spełniają odpowiednie wymogi ustawowe i są w stanie stworzyć rodzinę dla dzieci tego potrzebujących.

Osoba do kontaktu:

specjalista pracy socjalnej Pani Wanda Zając
tel. 556442955
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
14-500 Braniewo ul. Pl. Piłsudskiego 2/2
pokój nr 108

 Informacje dla rodzin zastępczych

Podobne tematy

Accessibility
Zamknij