Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Braniewie
14-500 Braniewo ul. Plac Piłsudskiego 2

tel/fax. (55) 644 29 55

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Braniewie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Przewodniczącym Zespołu jest lek. med. Krzysztof Duda.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Braniewie realizuje zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , dotyczące orzekania o niepełnosprawności – do lat 16 oraz o stopniu niepełnosprawności – powyżej 16 roku życia.

Podstawowe akty prawne regulujące działalność Zespołu to :

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz. 1328),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162).

Zakres działania zespołu :

  • przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności,
  • wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  • prowadzenie obowiązującej dokumentacji ,
  • rozpatrywanie odwołań od wydawanych orzeczeń,
  • wydawanie legitymacji osobom uprawnionym

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij