Zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych

Zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

 1. opracowanie i realizacja powiatowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej , zatrudnianiu oraz przestrzeganiu praw osób niepełnosprawnych,
 2. podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.
 3. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,
 4. dofinansowanie:
  • a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  • c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  • d) likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,
  • f) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,

Przy PCPR funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który rozpatruje wnioski osób indywidualnych i wydaje orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

 

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij