„Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych”

Dnia 29.05.2013r. pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Pani Katarzyna Nazar – doradca ds. osób niepełnosprawnych wziął udział w forum ekspertów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Biuro Terenowe w Braniewie, którego głównym celem było upowszechnienie informacji osobom niepełnosprawnym o przysługujących im prawach.

Akcję zorganizowano pod nazwą „Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych”.

Osoby niepełnosprawne, które przyszły do ZUS mogły uzyskać informacje m.in. na temat dofinansowań ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz o ulgach i uprawnieniach z jakich mogą skorzystać w życiu codziennym tj.:

  • ulga do muzeum,
  • ulgowa opłata paszportowa,
  • ulgi w PKP i PKS,
  • zwolnienie z opłat za abonament RTV,
  • ulgi pocztowe i telekomunikacyjne,
  • wyrobienie karty parkingowej,
  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusie rehabilitacyjnym,
  • dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych,
  • dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
  • dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
  • refundacja składek na ubezpieczenie społeczne dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się tematy dotyczące ulg na PKP i PKS, wyrobienie karty parkingowej oraz dofinansowań ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz likwidacji barier architektonicznych.

Opracowała: Katarzyna Nazar – doradca ds. osób niepełnosprawnych

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij