Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące „Powiatowego programu działań profilaktycznych mający na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie opracowany na lata 2013 – 2018″.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poddaje pod konsultacje społeczne projekt „Powiatowego programu działań profilaktycznych mający na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie opracowany na lata 2013 – 2018”.

Po zapoznaniu się z dokumentem, prosimy o przekazanie swoich uwag lub propozycji zmian drogą pisemną na adres naszej jednostki lub elektroniczną e-mail: pcprbraniewo@tlen.pl

Konsultacje prowadzone będą w terminie od 21 października 2013r. do 30 listopada 2013r. Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie pełnej nazwy i adresu organizacji oraz nazwiska i imienia osoby biorącej udział w konsultacjach.

Opinie i uwagi złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Załącznik:

Projekt Powiatowego programu działań profilaktycznych mający na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie opracowany na lata 2013 – 2018

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij