Zakończyły się zajęcia kursu komputerowego

Kurs komputerowy, wrzesień 2013

Kurs komputerowy, wrzesień 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w ramach projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych” zakończyły się zajęcia kursu komputerowego oraz kursu projektowania witryn internetowych.

W trakcie kursu projektowania witryn 5 beneficjentów poznało różne rodzaje stron internetowych, historię tworzenia stron internetowych w Polsce, a także programy za pomocą których można tworzyć witryny. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy projektu uczyli się m.in.: języka HTML, sposobu opublikowania strony www w Internecie, wczytywania grafiki, zdjęć oraz podstaw handlu internetowego – definicji, zasad i warunków.

Kurs trwał 30 godzin i został zakończony testem wiedzy. Wszyscy beneficjenci zdali test wiedzy i ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym.

Natomiast kurs komputerowy prowadzony dla 10 niepełnosprawnych beneficjentów obejmował zakres poruszania się w edytorze tekstu, programie EXCEL oraz tworzenia prezentacji multimedialnych za pomocą programu Power-Point. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie pięcioosobowe grupy, co pozwoliło beneficjentom lepiej skoncentrować się na szkoleniu i informacjach przekazywanych przez trenera.

Beneficjenci chętnie uczestniczyli w zajęciach komputerowych. Systematycznie przyswajali nową wiedzę i umiejętności. Podczas szkolenia poznali sposoby wykorzystywania komputera i Internetu jako narzędzia pracy. Również uczestnicy kursu komputerowego ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym.

Poniżej zdjęcia z kursu…

Podobne tematy

Accessibility
Zamknij