Podsumowanie projektu „Wszyscy mamy równe szanse…”

Spotkanie podsumowujące projekt

Podsumowanie projektu "Wszyscy mamy równe szanse..."

Podsumowanie projektu „Wszyscy mamy równe szanse…”

Dnia 19.12.2013 roku w Braniewskim Centrum Kultury odbyło się uroczyste zakończenie realizacji projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”.

W uroczystości udział wzięli: beneficjenci projektu, pani Dorota Wiśniewska – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie, nauczyciele i wychowawcy SOSW w Braniewie wspomagający działania projektowe, pani Małgorzata Dunajska – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie oraz personel PCPR zaangażowany w realizację projektu.

Podczas spotkania pani Małgorzata Dunajska oraz Aneta Koszewska (koordynator projektu) dokonały podsumowania tegorocznego projektu. Przedstawiona została prezentacja multimedialna podsumowująca wszystkie działania projektowe od rekrutacji aż po ostatnie zajęcia szkoleniowe, jakimi były „Warsztaty kulinarne wraz z elementami zdrowego żywienia”. Omówione zostały cele i założenia projektu a beneficjenci wypełnili ankiety ewaluacyjne. Szczegółowa analiza ankiet będzie jednym z elementów raportu ewaluacyjnego.

Następnie beneficjenci otrzymali certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursów oraz szkoleń. Wszyscy uczestnicy wyrazili zadowolenie z udziału w kursach i warsztatach, ale jednocześnie żałowali, że projekt już się kończy.

Zakończeniem spotkania były podziękowania złożone na ręce pani Doroty Wiśniewskiej za nieocenioną współpracę przy realizacji projektu oraz wspólny słodki poczęstunek.

Poniżej zdjęcia ze spotkania na ktorym podsumowano projekt

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij