Ogłoszenie o naborze kandydatów do projektu „Wszyscy mamy równe szanse…”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie
informuje, że ogłasza nabór kandydatów do projektu
„Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”,
który potrwa do 17.02.2014 r.

Kandydat do projektu musi spełniać następujące warunki:

  • zamieszkiwanie na terenie powiatu braniewskiego,
  • wiek od 15 do 30 roku życia,
  • osoba nieaktywna zawodowo lub bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy,
  • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub statusu wychowanka rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Dla beneficjentów projektu przewidziano działania aktywizujące*:

  • seminarium języka angielskiego,
  • indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne,
  • wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej,
  • turnus rehabilitacyjny,
  • kurs „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” oraz warsztaty kreatywności,
  • staż zawodowy lub kurs zawodowy.

Dokumenty zgłoszeniowe do projektu można pobrać ze strony internetowej tut. Centrum www.pcprbraniewo.pl zakładka „Pobieranie” lub z sekretariatu w siedzibie PCPR (pokój 104a – parter), Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo.

Informacji nt. projektu udziela koordynator projektu Aneta Koszewska pod numerem tel. 55 644 29 55 oraz osobiście w Biurze Projektowym (pokój 104 – parter, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo) w godzinach od 08:00 do 15:00.

* każdy uczestnik projektu weźmie udział w wybranych formach aktywizacji
zatwierdził:
Małgorzata Dunajska
Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Braniewie

 

do pobrania:

Ogłoszenie o naborze do projektu „Wszyscy mamy równe szanse…” w formacie pdf

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij