Szkolenie dla pracowników PCPR

Szkolenie dla pracowników PCPR (12-03-2014r.)

Szkolenie dla pracowników PCPR (12-03-2014r.)

Dnia 12 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Braniewie odbyło się szkolenie dla pracowników PCPR oraz kadry ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu braniewskiego.

Szkolenie poprowadzili doradcy z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie pani Magdalena Mańkowska i pan Rafał Zabłotny.

Spotkanie zawierało tematykę perspektywy finansowania projektów w okresie programowania na lata 2014 – 2020 (działania na rzecz aktywnej integracji i ekonomii społecznej), zasad równości szans kobiet i mężczyzn w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz zakończenie i rozliczenie końcowe projektu związane z zamknięciem okresu programowania 2007 – 2013.

Podczas zebrania miejsce miała również dyskusja odnośnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie braniewskim. Osoby, które pomimo iż ukończyły kursy i szkolenia w ramach projektów nadal pozostają osobami bezrobotnymi.

Zebrani podczas spotkania stwierdzili, że szansą dla osób pozostających bez pracy jest założenie spółdzielni socjalnej.

Członkowie spółdzielni socjalnej tworzą dla siebie miejsca pracy, zapewniając dochód sobie i swoim rodzinom, a poprzez wspólne działania zmieniają siebie i środowisko w którym żyją – tworzą coś co staje się ich wspólnym dobrem i za co są odpowiedzialni ponadto nabędą umiejętności prowadzenia działalności, które może zaowocować w przeszłości w prowadzeniu jednoosobowego przedsiębiorstwa.

Opracowała: Katarzyna Nazar

Podobne tematy

Accessibility
Zamknij